Hedret for godt inneklima

Tre byggeprosjekter ble hedret da Norges Astma- og Allergiforbund markerte Inneklimakontorets 10 års jubileum.

De tre prosjektene var Systemhus-prosjektet Friske Hjem, Bodø Hotell og Rensåsen Bo- og Kultursenter. Systemhus Norge fikk prisen for bedriftens arbeid med å bedre inneklimaet i norske bygninger. Bedriften har i samarbeid med NAAFs Inneklimakontor utarbeidet Friske Hjem konseptet som er bedriftens varemerke i dag. Friske Hjem konseptet dekker kravet til godt inneklima for de fleste allergikere, astmatikere og bidrar til forebyggende helse for alle beboerne. Bodø Hotell AS ved hotelldirektør Inger-Johanne Illing fikk den for hotellets arbeid med tilrettelegging av innemiljøet for allergikere. Mens arkitekten Odd Aanes i arkitektkontoret Aanes og Snorre Leivset i Saco AS ble hedret for or tilrettelegging av innemiljøet for allergikere i Rensåsen Bo- og Kultursenter.