Flyfoto fra strekningen E6 Minnesund - Skaberud, som Espatunnelene er en del av. Foto: Statens vegvesen

Hedmarks lengste tunnel åpner

Natt til torsdag åpner den ene Espatunnelen på E6 for trafikk. Dette er den lengste veitunnelen i hele Hedmark fylke.

Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding på sine nettsider onsdag.

Arbeidet med å sprenge ut de to veitunnelene startet i slutten av september 2012. Frem til tunnelene var ferdig sprengt ut i juni 2013, ble det totalt fyrt av cirka 260 sprenginger for å lage plass til to tunneler med to kjørefelt i hver, skriver Vegvesenet.

Siden den gang har det, ifølge pressemeldingen, blitt jobbet med å montere vann og frostsikring bestående av isolerte betongelementer på tunnelveggene og i takene, montert strøm, ventilasjon og styringssystemer, samt bygget selve vegbanen gjennom tunnelene.

Natt til torsdag 9. oktober vil nordgående trafikk på E6 ta i bruk nordgående tunnel og den nye brua over Labbdalen. Den første tiden vil trafikken gå i ett felt med en skiltet hastighet på 50 kilometer i timen. I løpet av kort tid vil også sørgående tunnel bli tatt i bruk, heter det i pressemeldingen.

Eksisterende E6 forbi det området hvor trafikken skal gå i tunnel, skal, ifølge Vegvesenet, settes tilbake til sitt opprinnelige. Dette arbeidet vil pågå utover vinteren.

Espa-tunnellene er omtrent 680 meter med to løp, 562 og 507 meter fjelltunneller. Resterende er betongkonstruksjoner. Espatunnelene er den lengste vegtunnelen i Hedmark, og skyver Skarpsnotunnelen Moelv, ned til den tredje lengste med sine 310 meter.