Hederspris til Ulltveit-Moe

Jens Ulltveit-Moe får NALs hederspris for den betydningen han har hatt for Sverre Fehns nybygg i Arkitekturmuseet som ble åpnet i 2008.

På et avgjørende tidspunkt for museets fremtid, donerte han nærmere 40 millioner kroner til utstillingspaviljongen og betalte dermed for Sverre Fehns nybygg til Nasjonalmuseet - Arkitektur.  

- Uten Ulltveit-Moes gave hadde vi ikke fått noe arkitekturmuseum slik det står i dag. Han har vært den ideelle donator. Han har stolt på arkitekten Fehn og ikke stilt betingelser om hvordan bygget skulle bli til, sier Kjersti Nerseth, president i NAL.

Da byggesaken pågikk, var Jens Ulltveit-Moe president i NHO og frontfigur i norsk næringsliv. At han betalte for nybygget av egen lomme, var et viktig signal og avgjørende for museets fremtid.

- Arkitektur skaper rammen rundt våre liv. Sverre Fehn gjorde at denne rammen blir vakrere og mer utfordrende. Hans paviljong er både en skulptur og en scene, et verdig minnesmerke over Sverre Fehn og et spennende bidrag til Oslos bybilde, sier Jens Ulltveit-Moe.

Sverre Fehn avsluttet sitt virke som arkitekt med å tegne paviljongen til Arkitekturmuseet. Det ble ett av hans hovedverk. Museet er et viktig offentlig rom for norsk byggekunst og samlingssted for faget.

NALs hederspris blir delt ut på Arkitekturdagen i Drammen 11. september. Det er femte gang den deles ut. Prisen ble første gang gitt til Åse Kleveland i 1996 for hennes store engasjement for norsk arkitektur og for å ha satt dette temaet på den politiske dagsorden da hun var kulturminister.