Etter 42 år hos den norske Caterpillar-forhandleren og mangfoldige timers engasjement for MGF og til å fremme felles interesser for maskinbransjen, ble Bjørn Skretteberg tildelt hedersprisen «Ildsjelen 2016» under årets MGF-dag. Foto: MGF. 

Hederspris til Pon Equipment-ansatt

 Under årets «MGF-dagen 2016» ble mangeårig ansatt i Pon Equipment, Bjørn Skretteberg, tildelt hedersprisen «Ildsjelen 2016». 

Prisen deles ut til personer som har utmerket seg ved å vise spesielt stort engasjement for bransjen.

Kriteriene for å motta prisen er at man er en person, gruppe eller bedrift innenfor medlemsmassen i MGF, at man jobber for felles interesser for maskinbransjen, arbeidet kan foregå innenfor eller utenfor foreningens system. At man er en ressurs for det felles miljøet, viser og deler kunnskap, og at man viser engasjement ved å delta aktivt i arbeid som gagner hele bransjen, skriver MGF i en pressemelding.

Under talen i forbindelse med overrekkelsen sa MGF-direktør Anita Hall følgende om prisvinneren:

«Prisvinneren har gode faglige kvaliteter, men først og fremst mye initiativ og virketrang. Han er levende interessert i de problemstillinger som oppstår i bransjen og deltar aktivt i arbeidsgrupper og debatt. Han viser et brennende engasjement for maskinbransjens utvikling og er levende opptatt av rekruttering til bransjen. Prisvinneren har vært en flott ambassadør og et sort aktivum for Maskingrossisternes Forening og maskinbransjen. Årets pris er også en takk fra MGF til en representant som gjennom mange år har fremvist et stort engasjement og lagt ned verdifull innsats til bransjens beste. Både gjennom arbeid for firmaet og gjennom Maskingrossisternes Forening. Han har nå valgt å gå over i pensjonistenes rekker».

Bjørn Skretteberg startet hos Caterpillar-forhandleren Pay & Brinck på sin 25-årsdag som instruktør og ble ansatt på bakgrunn av sin instruktørkarriere fra Forsvaret. Han har gjennom et langt liv hos Caterpillar-forhandleren, nærmere bestemt 42 år (først hos Pay & Brinck, deretter hos Pon Equipment) nådd pensjonsalder og skal nå bli gårdbruker på heltid, melder MGF.

Det er Maskingrossisternes Forening (MGF) som arrangerer MGF-dagen for de 110 medlemsbedriftene. MGF-dagen ble også i år arrangert på Clarion hotel Royal Christiania i Oslo. 17. november var nesten hundre deltakere samlet til faglig seminar på dagen, med tema «Norsk næringsliv og industri – hva nå?». Under festmiddagen på kvelden var det både underholdning og taler, og det var i denne forbindelse Bjørn Skretteberg ble tildelt «Ildsjelen 2016».