Heder i kø hos Boligprodusentene

Block Watne ble på Boligprodusentenes boligkonferanse hedret med utmerkelsen Årets medlem for blant annet å stille opp for foreningen med sin kunnskap.

Medlemsbedriften ble berømmet for sin lojale holdning til å etterleve foreningens profesjonalitetsmanual som blant annet innebærer å bruke gjeldende kontrakter i det daglige arbeidet.

Block Watne ble også fremhevet for å utmerke seg en utstrakt vilje og evne til å dele sine erfaringer med andre samt jevnlig å stille opp på foreningens aktiviteter lokalt og sentralt.

Rekrutteringspris
Rekruttering er en stor utfordring for byggenæringen, og Boligprodusentene har valgt å dele ut BoligABC-prisen for å hedre personer som engasjerer seg i rekruttering.

– Og at byggeaktører inngår samarbeidsavtaler med skoler i nærmiljøet, er blant de beste rekrutterings- og omdømmetiltakene man kan engasjere seg i, sa spesialrådgiver Anita Tjelta i BNL da hun delte ut årets pris til Raymond Myrland som er kjedeleder i Mesterhus Norge.

Myrland ble berømmet for at han hjelper skoler med å skaffe materiell til modellutbygging, og til skolenes store glede har han inngått et tett samarbeid med skolene for gjennomføring av undervisningsopplegg knytet til dette materiellet. På denne måten har Raymond Myrland og Mesterhus-kjeden bygget varige relasjoner til sine utvalgte skoler.

BoligABC er et produkt Boligprodusentene har utviklet sammen med Husbanken. Det er snakk om materiell med praktiske oppgaver som har vist seg å fungere svært godt for samarbeid mellom skole og lokal byggebedrift.

Bidragsyter
Prisen Årets bidragsyter ble i år utdelt til Roger Howden i arkitektbedriften Leite og Howden i Ålesund.

Han ble hedret for å ha levert faglig dyktige arbeider over flere år spesielt knyttet til prosjektering. Særlig ble utvikling av foreningens prosjekteringsmanual for småhus fremhevet.

– Howden er en fagmann mange har hatt nytte av, sa adm. direktør Per Jæger hos Boligprodusentene da han delte ut prisen.

Direktørjubileum
Boligprodusentene benyttet også anledningen til å hedre sin adm. direktør som har tjent foreningen som sjef i 25 år.

– Dette er unikt og en rekord som det skal bli vanskelig å slå, sa styreleder Gunnar Wedvik da han delte ut jubileumsgaven som var et bilde som skulle henge hjemme slik at også kona Bjørg hadde glede av det.

Jæger ble berømmet for å ha bygget opp et unikt og omfattende nettverk mot Storting, departementer, Husbank, BE og ikke minst medlemsbedriftene, og for å ha satt sitt preg på foreningen, foreningens fokusområder, strategi og resultater.

– For oss er du en drivende god igangsetter. Du er en innsiktsfull fagmann i bransjen, en dyktig administrator og en dyktig strateg som ikke minst vises i forbindelse med forskriftsarbeidet, fremhold Wedvik.