Sindre Bøe, Camilla Bø og Ronny S. Hodne i Head Energy.

Head Energy åpner ny avdeling i Stavanger

Head Energy åpner ny avdeling for arealplanlegging, kommunalteknikk og samferdsel i Stavanger.

- Vi har blitt tatt veldig godt imot i markedet og har allerede kommet i gang med flere spennende prosjekter. Vi ser for oss å øke staben ytterligere frem mot sommeren og gleder oss til å bidra til å sikre god prosjektgjennomføring for kundene, sier avdelingsleder Sindre Bøe i en melding.

Avdelingen jobber blant annet med reguleringsplaner, detaljprosjektering av vei, vann og avløp og landskapsplanlegging.