Havnelageret

Havnelageret

Havnelageret

Sted: Langkaia 1,Oslo

Kontraktssum eks mva: 265 millioner kroner

Prosjekttype: Total innvendig rehabilitering av eksisterende lokaler

BTA: Ca 40.000 kvm

Byggherre: Entra Eiendom

Totalentreprenør: NCC Construction

Prosjektledelse for byggherren: Stor-Oslo Prosjekt

Arkitekt: Dark Arkitekter

Rådgivere: RIB, RIE og RIV og brann: Norconsult

Underentreprenører og leverandører: Elektro: YIT - Rør: NVS - Injeksjon/tetting: De Neef Norge - Riving: Norprodukter Miljø AS - VVS: GK Norge

 

Havnelageret, det «rosa palasset» i Bjørvika, har vært gjennom en omfattende innvendig rehabilitering for å gi sine leietakere tidsriktige lokaler. Da bygget sto ferdig i 1921 var bygningen det største betongbygget i Europa og det aller største bygget i Norden.

Entra Eiendom kjøpte Havnelageret i 2003 og ga i 2005 NCC Construction i oppdrag å totalrehabilitere bygget. Av byggets ti etasjer gjenstår det tre etasjer som ikke er rehabilitert på grunn av leietakernes lange, eksisterende kontrakter.

Åpne landskap

- En ledetråd for arbeidet vårt har vært å skape fremtid av den historikken som er i Havnelageret. Den røffe konstruksjonen ønsket vi å beholde i uttrykket, men med moderne, effektive arbeidsplasser. Grepet har vært å beholde bærekonstruksjonene med de 130 store søylene og ellers åpne opp mest mulig. Bygget er strippet ned til betongen. Det er lagt inn ny teknikk, sprinkling og ventilasjon for å oppgradere til dagens standard. Det er i stor grad åpne løsninger i alle etasjene, forteller prosjektansvarlig Carl Henrik Borchsenius i Entra Eiendom.

De ulike leietakerne har valgt ulike løsninger, selv om åpne landskap var en rød tråd i prosessen mellom byggherre og arkitekt/interiørarkitekt. I vårt utgangspunkt lå det en ramme for hva som skulle gjøres som etter hvert ble en prosess med leietakerne for å gjøre den endelige skreddersømmen tilpasset deres behov, sier han.

Røft

Borchsenius beskriver lokalene som meget røffe i sin form. - Det var veldig bevisst fra Dark Arkitekter at all teknikk skulle ligge eksponert i himlingen. Arkitekten var for eksempel helt klar på at den ikke skulle males hvit, men være metallfarget. Likeledes skulle betongen være eksponert og ruglete med synlige forskalingsmønstre. Å ha eksponert betong i himlingen gir en treghet i bygningsmassen som gir bedre inneklima med tanke på at den kan absorbere og avgi henholdsvis kulde og varme, påpeker Borchsenius.

- Byantikvaren ønsker å beholde mest mulig av eksteriøret intakt. Vi føler at vi har klart balansegangen med å beholde særpreget fra det den gang var Europas største betongbygg, og transformasjonen til effektive lokaler som tilfredsstiller dagens krav til tekniske løsninger og effektivitet.

Partneringavtale med NCC

Entra Eiendom har uttrykt takknemlighet overfor sine leietakere som har holdt ut i byggeperioden med kjerneboringer og støv. Det har hele tiden vært en fin dialog mellom Entra, NCC og leietakere. Informasjon er alfa og omega. Jo mer de vet om byggerperioden, jo mer kan de mentalt foreberede seg. I tillegg har det vært støy fra arbeidene med senketunnelen rett utenfor, sier han.

- De to første årene var det jevnlige leietakermøter. Det siste året har det gått på rutinen. Støy har vært det desidert største problemet selv om entreprenøren la det mest støyende arbeidet utenom kjernetiden. Mye av jobben besto av riving. NCC har vært meget nøye med byggrenholdet, Det er helt vesentlig med leietakere i hele byggeperioden, skryter driftskoordinator Jan Terje Lund i Entra Eiendom.

Lossebalkongen

Prosjektet omfatter to bygg. Hovedbygget og Lossebalkongen som nå er integrert i hovedbygget. Her kjørte før i tiden lastebilene inn og losset og lesset. I begge bygg er det nå kontorlokaler for leietakere.

- Noen kloke hoder mente at Lossebalkongen egnet seg bra som fellesareal. Inntil for et par måneder siden var Lossebalkongen et uintegrert lokale, men etter at et dekke i midtsonen ble fjernet. Tre nisjer ble skåret ut og vi fikk et areal i to fulle etasjehøyder. Dette er et ledd i å åpne opp bygget og gi bygget tilbake til byen.

Når senketunnelen tas i bruk i 2011-12 og trafikken foran bygget blir borte, skal det etableres en havnepromenade. Entra Eiendom ønsker å etablere hovedinngangen til eiendommen i Lossebalkongen. Da skal man kunne gå gjennom Kvadraturen, inn gjennom Havnelageret og komme ut på havnepromenaden. Det er også planer om restaurant på taket av Lossebalkongen og fortauskafeer ved havnepromenaden, forteller en oppglødd Borchsenius.

Han mener fremtidens Oslo ligger i Bjørvika med operaen, de nye museene og hovedbiblioteket. - Vårt bidrag er Havnelageret. I dag er det kun byggets leietakere som har tilgang, men går alt etter planen blir Lossebalkongen åpnet for almenheten i 2011.

Fjernkjøling og fjernvarme

- Vi har hele tiden hatt fokus på lavt energibruk og har fulgt Enovas retningslinjer, opplyser prosjektingeniør Nils Erik Ytterbøe i Norconsult som har hatt den tekniske prosjekteringen av bygget.

Han peker på to tekniske løsninger som er spesielle for Havnelageret. Det er i dag etablert kjøleinstallasjon på utsiden av bygget som en provisorisk løsning frem til tilkoblingen til fjernkjøleanlegget Viken skal etablere på Sørenga-utstikkeren. Det er meningen at alle nye bygg i Bjørvika skal forberedes for tilkobling til dette anlegget.

Den andre løsningen er fire små ventilasjonsanlegg som ligger i hver etasje som desentraliserte anlegg.

Tekst og foto: Anne-Beth Jensen


Flere prosjekter