Havforskningsinstituttet fraråder bygging av havvindmøller utenfor Hammerfest. Her et bilde av Equinors Hywind Buchan vindmølleanlegg utenfor Skottland. Illustrasjonsfoto: Øyvind Gravås / Equinor / NTB scanpix

Havforskningsinstituttet ber regjeringen droppe havvind utenfor Hammerfest

Av hensyn til sårbare økosystemer i havet anbefaler Havforskningsinstituttet regjeringen å droppe havvindprosjekter i sårbare områder, som utenfor Hammerfest.

Det skriver instituttet i sitt høringssvar til regjeringens forslag om å åpne noen utvalgte havområder for havbaserte vindkraftanlegg.

Havforskningsinstituttet fraråder bygging av havvind i området Sandskallen-Sørøya utenfor Hammerfest, samt i deler av området Sørlige Nordsjø II, som ligger på grensa til Danmark.

– Sandskallen-Sørøya bør ikke åpnes for utbygging. Området ligger inntil et av verdens nordligste registrerte korallrev og er innenfor gyteområdene for lodde og gytevandringsruter for torsk, heter det i høringssvaret.

Havforskningsinstituttet fraråder ikke havvind på Utsira Nord, men påpeker at området kun er egnet for flytende anlegg på grunn av dybdeforholdene.

Forskerne ved instituttet anbefaler videre detaljert kartlegging og studier av områdene som er planlagt brukt i havvindprosjekter, samt overvåking i forbindelse med eventuell bygging.