- Jeg forventer at de store og mest seriøse virksomhetene går foran i HMS-arbeidet, og bidrar til å trekke med seg underentreprenørene. Det har vi sett i olje- og gassnæringen, som har som ambisjon å være verdensledende på HMS, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Hauglie forventer at de store går foran i HMS-arbeidet

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie er klar på at de store virksomhetene i byggenæringen har et spesielt ansvar i HMS-arbeidet.

- Jeg forventer at de store og mest seriøse virksomhetene går foran i HMS-arbeidet, og bidrar til å trekke med seg underentreprenørene. Det har vi sett i olje- og gassnæringen, som har som ambisjon å være verdensledende på HMS, sier Hauglie.

Hun peker på alle vet at en slapp holdning til HMS kan få ekstreme konsekvenser – og at i olje- og gassnæringen er HMS en ryggmargsrefleks.

- Det bør det også være i bygg- og anleggsbransjen, slår Hauglie fast- og mener de leverandørene som ikke tilfredsstiller HMS-kravene, vil slite med å vinne kontrakter.

Hun mener derfor at det er positivt og verdifullt at Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er i ferd med å etablere et tilbud om grunnleggende sikkerhetskurs for alle som arbeider på et bygge- eller anleggsprosjekt.

- Regjeringen forventer at underentreprenører på store prosjekter legger seg på samme, gode standard, selv om de ikke følges opp på samme måte av en hovedbedrift eller byggherre, sier Hauglie.

Nødvendig fokus
Hauglie sier samtidig hun er glad for at det er så stor interesse i bygge- og anleggsnæringen for å sette HMS på dagsordenen.

- Dessverre vet vi at det er helt nødvendig. Hvert år er det 7 til 10 personer som mister livet i bygge- og anleggsnæringen. I fjor ble i overkant av 2.500 skadetilfeller meldt inn til NAV.

Bygge- og anleggsnæringen er en av landets største og viktigste næringer. Men den er dessverre også en av de farligste å jobbe i. Til sammenlikning har vi hatt fire dødsulykker i petroleumsnæringen de ti siste årene. Nå vil kanskje noen si at det jobber flere i bygg- og anlegg enn i petroleumsnæringen, men selv om vi kontrollerer for antall sysselsatte, er det over fire ganger større sjanse for arbeidsskade-dødsfall i bygg- og anleggsbransjen enn i petroleumsnæringen, utdyper hun.

Vil bidra
Statsråden sier at myndighetene vil bidra i sikkerhetsarbeidet i byggenæringen.

- Myndighetene har forventninger til HMS-arbeidet i bygg- og anleggsbransjen. Men vi vil også bidra. Det gjør vi her i dag, blant annet gjennom Arbeidstilsynets og STAMIs rapport om skadeutviklingen i næringen. Et annet eksempel er workshops som Arbeidstilsynet arrangerer sammen med bransjen - der sentrale tema for sikkerhet og helse tas opp. Et annet viktig verktøy i verktøykassa vår, er regelverket. Vi ønsker et mest mulig brukervennlig regelverk. Samtidig må regelverket tilpasses nye utfordringer - ikke minst når det gjelder å bekjempe arbeidslivskriminalitet, uttalte hun på talerstolen på HMS-konferansen tirsdag.

Overfor Byggeindustrien la hun til at det likevel er virksomhetene selv som har det daglige ansvaret gjennom sine handlinger.

- Det er virksomhetene som selv skal sette opp stillasene på en riktig måte, påpeker hun.

Midler til samarbeidsforum 
Ministeren fikk tirsdag også mulighet til å slippe nyheten om at det kommer friske midler inn i «Samarbeid for sikkerhet – Bygg og Anlegg».

- Regjeringen har signert HMS-charteret for en skadefri bygge- og anleggsnæring. Dette var et viktig initiativ for å få en ny giv i innsatsen for å gjøre byggeplassene til et sikkert arbeidssted - særlig fordi det kom fra næringen selv. Mye bra er gjort i regi av Chartersamarbeidet, men samtidig forstår jeg at deltakerne har erfart at det kreves noe mer.

Derfor har næringen ønsket å etablere et permanent og sterkt sikkerhetsmiljø under navnet

"Samarbeid for sikkerhet - Bygg og Anlegg". Jeg er kjent med at styret i fondet for regionale verneombud i bygg og anlegg for noen dager siden bevilget penger til «Samarbeid for sikkerhet- Bygg og Anlegg» som et pilotprosjekt for tre år framover. Det er en gledelig nyhet, sier Hauglie.

Hun understreker at fondet for regionale verneombud i bygg og anlegg, og «Samarbeid for sikkerhet – Bygg og Anlegg», er, og skal være, to ulike institusjoner.

- Men gjennom den støtten fondet kan gi - skapes det muligheter for økt kraft i arbeidet. Bevilgningen fra fondet sikrer at Samarbeid for sikkerhet nå kan etablere et sikkerhetsmiljø med en leder på heltid. Jeg håper, og tror, at dette gir et godt grunnlag for at Samarbeid for sikkerhet kan utvikle kraftfulle tiltak som kan gjøre at langt færre i fremtiden kommer til skade. Her vil også myndighetene bidra til å holde fram, og videreutvikle det gode arbeidet, sier Hauglie.

Høye ambisjoner
Hun utfordrer bransjen til å ha høye ambisjoner.

- Gjennom de ti årene denne konferansen har vært arrangert, ser vi at det er de samme HMS-utfordringene som går igjen. Dere tenkte stort i en utfordrende tid, da bransjen var nær ved å knekke ryggen under finanskrisen. Nå er det gode tider, men ikke desto mindre viktig å ta et krafttak og ta ansvar som bransje, sier Hauglie.