Den nye døgnhvileplassen på Rudshøga skal gi plass til minst 20 vogntog. (Foreløpig ideskisse). Ill. Nye Veier

Hatterud Maskin bygger ny døgnhvileplass på Rudshøgda

Nye Veier har inngått avtale med det lokale firmaet Hatterud Maskin AS om etablering av ny døgnhvileplass ved nye E6 på Rudshøgda i Ringsaker.

Døgnhvileplassen skal ha plass til minst 20 vogntog og anlegget skal stå klart innen utgangen av 2022.

Kontrakten som er inngått mellom Nye Veier og Hatterud har en samlet verdi på nesten 20 millioner kroner fordelt over 12 år.

- Etableringen av døgnhvileplassen er et viktig suksesskriterium for Nye Veiers utbygging av ny trafikksikker firefeltsvei gjennom Innlandet. E6 er en av Norges viktigste næringsveier og det er viktig at sjåførene, som har arbeidsdagen sin på veien, får et godt tilbud til pauser og hviletid. Mange av sjåførene kjører lange distanser, både innad i regionen, men også til og fra andre landsdeler og utlandet, og da passer det godt med et kvalitetsstopp på Rudshøgda. En god døgnhvileplass er viktig for sjåførenes arbeidsforhold og trafikksikkerheten på veien, sier Jarle Kristian Tangen, prosjektsjef i Nye Veier i en pressemelding.

Kontrakten med Hatterud omfatter både bygging og drift av døgnhvileplassen.

- Det er positivt for alle parter at vi nå har blitt enige med en lokal aktør med god kjennskap til Rudshøgda og Ringsaker. Hatterud skal stå for byggingen av hele anlegget og de får også ansvaret for å drifte plassen i 12 år, noe som i seg selv betyr lokal verdiskaping og arbeidsplasser i mange år fremover, sier Tangen.

Døgnhvileplassen gir plass til minst 20 vogntog og halvparten av parkeringsplassene skal være store nok til å ivareta de lange modulvogntogene. Oppstillingsplassene skal ha tilgang til strøm for fryse- og kjølebiler og det skal etableres et moderne dusj- og toalettanlegg for sjåførene.

Planarbeidet for den nye døgnhvileplassen starter nå og Per Hatterud melder at de forventer at hele anlegget står klart til bruk i løpet av neste sommer.

Prosjektsjef Jarle Kristian Tangen i Nye Veier og Per Hatterud i Hatterud Maskin. Foto: Nye Veier