Illustrasjonsfoto

- Haster med oppmykning av nasjonale karanteneregler for arbeidspendlere

– BNL mener at EØS-borgere burde gis samme unntak som pendlere fra Sverige og Finland, dersom forholdene legges til rette for at de ikke representerer noen vesentlig smitterisiko, sier Jon Sandnes, administrerende direktør i BNL.

Jon Sandnes

Han peker på at byggenæringen bidrar til den nasjonale dugnaden mot smittespredning, men har også gjennom denne krisen holdt hjulene i gang.

Regjeringen signaliserte 18 mai at det vurderes oppmykning av innreisekarantenereglene for arbeidsreiser fra Norden fra 1. juni og 20. juli fra andre land. 

– Byggenæringen kan ikke vente til langt ut på sommeren. Karanteneplikten skaper store utfordringer med å holde hjulene i gang for mange bedrifter i byggenæringen. Flere av ansettelsene baseres på pendling til hjemstedet, noe som er svært vanskelig med dagens karantenebestemmelser, sier Sandnes til BNLs nettsider.

BNL vil også fremheve viktigheten av å innføre unntak fra karantene for utenlandske serviceteknikere som skal utføre virksomhetskritisk service og vedlikehold av maskiner.

– Det er mange bedrifter som er helt avhengig av å få utført nødvendig vedlikeholdsarbeid på maskiner. Det bør åpnes for at disse kan reise inn, utføre jobben, og reise ut igjen, dersom bedriften kan legge til rette for at de jobber slik at de ikke representerer en smitterisiko, og ellers forholder seg som om de er i karantene med hensyn til opphold og fritid, sier Sandnes.

Sandnes peker på at mange av BNLs medlemmer er svært fortvilet over situasjonen.

– Karantenebestemmelsene er en stor trussel mot bedriftens mulighet for å holde hjulene i gang fremover, sier Sandnes.