Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF). Foto: Tore Meek / NTB

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF). Foto: Tore Meek / NTB

Hareide: – Vi gir Nye Veier-verktøy til Bane NOR

– I løpet av de siste årene har vi gått fra å holde liv i jernbanen til å utvikle den. For å følge opp intensjonen i jernbanereformen, og for å få "mer jernbane for pengene", inngår vi nå en helt ny avtale med Bane NOR. Avtalen gir foretaket mer ansvar, men også mer frihet. Vi gir nå Nye Veier-verktøy til Bane NOR.

Det sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

Regjeringen la tidligere i år frem Nasjonal transportplan 2022-2033. I denne stortingsmeldingen ble det varslet en avtale mellom Samferdselsdepartementet og Bane NOR, om et ledd i arbeidet med bedre styring i jernbanesektoren. Avtalen innebærer en siste viktig etappe i jernbanereformen.

Et viktig element i avtalen er innføring av fastpris på Bane NORs avtaler med Jernbanedirektoratet, står det i meldingen.

Dersom Bane NOR klarer å gjennomføre prosjektene rimeligere enn det er inngått avtale om, kan foretaket beholde overskuddet og bruke midlene på andre tiltak. Tilsvarende må Bane NOR selv dekke eventuelle kostnadsoverskridelser, noe som i sin tur kan forsinke anleggsstart for andre planlagte prosjekter. Disse vilkårene er tilsvarende med dem som Nye Veier har i sin avtale med staten.

Krav i avtalen om å vektlegge samfunnsøkonomisk lønnsomhet vil gi Bane NOR insentiver til å utvikle kultur og arbeidsformer som bidrar til bedre kostnadskontroll og lønnsomme prosjekter for samfunnet. Også dette er tilsvarende med avtalen som Nye Veier har med staten.

Bevilgningene til jernbaneinvesteringer har økt mye de siste ti årene. Men Bane NOR har ingen garanti for bevilgningsnivået for mer enn ett år av gangen. I den nye avtalen forplikter staten seg til et minimumsnivå for utbetalinger til Bane NOR for perioden 2023 til 2026.

– Denne avtalen underbygger jernbanereformens intensjoner om økt handlingsrom for og ansvarliggjøring av Bane NOR, samtidig som Jernbanedirektoratets overordnede og koordinerende rolle i jernbanesektoren ivaretas. Jernbanereformen er omfattende, og det ville det nesten vært overraskende om det ikke ble nødvendig med enkelte justeringer. Med denne avtalen har vi fått jernbanereformen 2.0, sier samferdselsministeren.

– Avtalen er et skritt i riktig retning. Den gir oss mer frihet og ansvar, og vi får mer egnede økonomiske rammebetingelser enn vi har i dag, sier Nina Valle, direktør for langsiktig planlegging og porteføljestyring i Bane NOR i en egen pressemelding fra dem.

Den nye avtalen mellom Samferdselsdepartementet og Bane NOR skal tre i kraft 1. januar 2022, og vil i første omgang gjelde for fem år.