Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sier det gjennomføres visuelle kontroller av norske tunneler så å si daglig. Arkivfoto: Torstein Bøe / NTB

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sier det gjennomføres visuelle kontroller av norske tunneler så å si daglig. Arkivfoto: Torstein Bøe / NTB

Hareide: Trygt i norske tunneler

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sier det ikke finnes noen garanti mot slike hendelser etter steinsprang i to tunneler i Vestland fylke på to dager.

Hareide sier til TV 2 at regjeringen stadig bruker mer penger på tunnelsikkerhet, og at det er viktig. Men ingen trenger å føle seg utrygge i norske tunneler selv om det har vært to hendelser på to dager.

– Jeg mener det er relativt trygt å kjøre norske tunneler, men disse hendelsene viser at vi ikke kan garantere at ingenting skal skje. Derfor bruker vi store ressurser på å sikre oss mot denne typen hendelser, sier Hareide og legger til at det gjennomføres visuelle kontroller av tunnelene nærmest daglig.

En bil ble knust av steinsprang i Trodalstunnelen på E39 i Masfjorden torsdag denne uken. Dagen etter falt en stein på rundt én meter i diameter ned fra tunnelveggen i Fjærlandstunnelen mellom Sogndal og Jølster og forårsaket en ulykke. Ingen ble skadd i de to hendelsene.

Statens vegvesen sier at hendelsene ikke er uventet.

– Fjellet er av en slik karakter at det er bevegelse i det, slik at det kan oppstå sprekker og stein kan falle ned. Vi gjør vårt ytterste for å renske og rydde i tunnelen slik at dette ikke skal oppstå. Men likevel kan det skje, sier avdelingsdirektør Svenn Egil Finden i Statens vegvesen vest til TV 2.