Knut Arild Hareide varsler store endringer når den nye Nasjonal transportplan (NTP) legges frem om et halvt års tid

Hareide om NTP-kuttene: - Jeg har et godt budskap til entreprenørene

Samferdselsminister Knut Arild Hareide mener det er behov for en helt ny tankegang rundt hvilke prosjekter som skal prioriteres i NTP. – Det er gode nyheter for entreprenørene, mener han.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) varsler store endringer når den nye Nasjonal transportplan (NTP) legges frem om et halvt års tid, og inviterte mandag til pressemøte om de nye grepene som skal tas.

Hareide er tydelig på at dagens samferdselssatsing er uten sidestykke. Samtidig har kostnadene eksplodert.

– Vi har tredoblet jernbanebudsjettet siden jeg var leder av transportkomiteen på Stortinget, og over doblet veibudsjettene. Vi har alle muligheter, men spørsmålet er om vi prioriterer det viktigste først? Utvikler vi de beste løsningene? Bruker vi teknologien slik vi burde? Er vi gode på å få inn entreprenørene tidlig, slik at de kan hjelpe oss med å få ned kostnadene? sier Hareide.

Statsråden mener det for ofte ikke tas riktige valg om hva som skal bygges og hvordan. Han ønsker derfor en reform av NTP, og sier det er behov en ny tankegang rundt hvordan prosjekter skal prioriteres.

Et grep han vil ta, er såkalt porteføljestyring, hvor fagetatene skal løse transportutfordringer og jobbe sammen om å finne de beste løsningene til en forutsigbar kostnad.

– Politikerne må tørre å slippe litt opp, for å la ekspertene på det bordet her få styre litt mer, sier han og peker mot representantene fra SINTEF, Nye Veier og Statens vegvesen som også holdt innlegg under pressemøtet.

– Gode nyheter for entreprenører

Det var torsdag sist uke Hareide fortalte til Aftenposten at deler av dagens NTP er urealistisk, og at flere store samferdselsprosjekter dermed kan bli kuttet.

Under møtet mandag sier imidlertid Hareide til Byggeindustrien at endringene ikke er dårlige nyheter for anleggsentreprenørene. Tvert imot.

– For anleggsentreprenørene vil endringene i hovedsakelig bety at de må inn tidligere i prosjektene. De kan hjelpe oss med å få kostnadene ned. Dette tenker jeg er gode nyheter for entreprenørene. Alle som er involvert i samferdselsprosjektene, er interessert i å få mest mulig igjen for pengene, sier han og legger til:

– Da får vi også mer penger som vi kan bruke på nye prosjekter. Hovedbudskapet mitt er at nytten i prosjektene må opp og kostnadene må ned. For å få til det må vi tidlig få med entreprenørene på laget.

– Anleggsnæringen er opptatt av at hjulene holdes i gang under koronasituasjonen, og at offentlige prosjekter må komme ut i markedet for å sikre ordretilførsel og arbeidsplasser. Er det sånn sett et godt tidspunkt å varsle om sparekniven?

– Ja, vi skal fortsatt bruke fryktelig mye penger framover. Vi har en ambisiøs plan. Samtidig må vi få mest mulig igjen. Det er det dette handler om, sier han.

– Jeg har et godt budskap til entreprenørene. Jeg kommer til å ha gode budsjetter framover. Jeg kommer til å ha mye penger i neste NTP, men jeg vil ikke at vi skal sløse. Det tror jeg også er bra for anleggsbransjen, fortsetter han.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

– Har du vært i kontakt med anleggsbransjen om endringene i NTP?

– Ja, jeg har snakket med flere av dem. Jeg tror de ser mange muligheter her. Jeg tror også de syntes det er spennende å få være med tidlig i prosjektene istedenfor å få detaljerte planer senere i prosessen som er umulig å gjøre justeringer på. I tillegg bidrar sparingen til at vi kan sette i gang enda flere prosjekter.

Etterlyser forutsigbarhet

Den såkalte porteføljestyring, som det legges opp til, innebærer også at konkrete prosjekter ikke tas inn i andre halvdel av planperioden.

Her skal man heller beskrive hvilke utfordringer man vil løse og sette av ressurser til, men ikke binde seg til prosjekter som kan gå ut på dato.

Konsernsjef Ståle Rød i Skanska Norge uttalte til Byggeindustrien sist uke at Hareide dermed setter fingeren på noe som er åpenbart.

– Noen prosjekter har delvis hatt urealistiske planer. Det er ikke rart en del politikere mener de blir holdt for narr når prosjektene øker så voldsomt i volum i forhold til hva som først ble fremlagt av kostnadsrammer. Det har vært enorme overskridelser i enkelte prosjekter, som gjør at vi i vår tilnærming til NTP er enige med Hareide om at det bør være en realistisk ramme i forhold til kostnad og når prosjektene skal komme. Det er viktig at NTP kan skape en forutsigbarhet som er viktig for oss i Skanska og bransjen som helhet, sa Rød.

Hareide påpeker overfor Byggeindustrien at et mål med endringene i NTP er nettopp å bidra til større forutsigbarhet, slik at entreprenører kan planlegge satsing sin mot konkrete prosjekter.

– Kan du si noe mer om hvilke konkrete prosjekter som kan bli kuttet?

– Jeg er veldig heldig. Jeg har ikke sagt ja til noen prosjekter ennå, og jeg har heller ikke sagt nei til noen prosjekter ennå. Sånn sett er nok blikket mitt litt mer usikkert om et par måneder, for da er jeg midt oppi den runden, sier han.