Nye Veier fikk ros fra samferdselsministeren etter å ha fullført veiprosjektet rimeligere enn budsjettert. Fra venstre: Samferdselsminister Knut Arild Hareide, utbyggingsdirektør Øyvind Moshagen og Anette Aanesland, administerende direktør i Nye Veier

Hareide åpnet ny E6

Samferdselsminister Knut Arild Hareide berømmet Nye Veier for å realisert et utbyggingsprosjekt på E6 langt under budsjett.

- Nye Veier er gode. Det er fordi man har tenkt nytt, brukt nye løsninger og fått til bedre samarbeid, sa samferdselsministeren i sin åpningstale. Det markerte åpningen av den 18 kilometer lange veistrekningen fra Hamar sør til Brumunddal.

Hareide trakk frem at å tenke nytt blir viktig for samferdsel.

- Vi bruker ganske mye midler på samferdsel, og det er bra, det gir investeringer for fremtiden. Men det er viktig å få mest mulig igjen for pengene. Der er Nye Veier gode. Nye veier er med på å gi bedre fremkommelighet. Vi ser at det skaper vekst og optimisme. Jeg er selv fra en region hvor jeg har opplevd å få fastlandssamband, noe som betydde enormt mye for min hjemkommune. Det har betydning for næringsliv og skaper arbeidsplasser. For hver dag som går, blir bilene mer miljøvennlige. I 2025 kommer vi bare til å selge nullutslippsbiler når det gjelder privatbiler. For tungtransporten vil vi se samme utvikling. Da vil folk tenke annerledes om vei, når man ser at bilene er mer miljøvennlige. Bilen er kommet for å bli, og den blir mer og mer miljøvennlig, sa Hareide.

Administrerende direktør i Nye Veier, Anette Aanesland sier Nye Veier skal fortsette å være en innovatør i bransjen.

- Vi skal fortsette å fornye, forbedre og forsikre. Vi skal ikke bare bygge firefelts motorvei, men vi skal bygge den samfunnsøkonomiske veien. Det vil si den veien som gir mest nytte for trafikanten, og mest trygg og sikker vei for pengene, sier Aanesland.

Utbyggingsdirektør Øyvind Moshagen berømmer alle ansatte og entreprenørene, som gjennom en krevende korona periode har klart å holde fremdriften i det store veianlegget.

- Vi åpner på datoen som ble fastsatt i 2016, sier Moshagen.