Statsråden med blomst til første bilist. Foto: Kjell Wold/Statens vegvesenVegdirektør og utbyggingsdirektør Ingrid Dahl Hovland og Kjell Inge Davik. Foto: Kjell Wold/Statens vegvesenFoto: Kjell Wold/Statens vegvesenStatsråd Hareide klippet snora assistert av ordfører Kari Anne Sand i Kongsberg, fylkesordfører i Viken, Roger Ryberg og ordfører Bente Skårdal Kleven i Øvre Eiker. Foto: Kjell Wold/Statens vegvesenPå vei mot Svartåstunnelen via Kongsberg bru. Foto: Kjell Wold/Statens vegvesenÅpningen av Mjøndalen-Langebru ble markert internt, men med snorklipp. Foto: Kjell Wold/Statens vegvesenProsjektets største kunstverk Møbius i rundkjøring i Sellikdalen. Foto: Kjell Wold/Statens vegvesenFoto: Kjell Wold/Statens vegvesenFoto: Kjell Wold/Statens vegvesen

Hareide åpnet 21 kilometer ny og oppgradert E134

Statsråd Knut Arild Hareide åpnet én ny og én oppgradert del av E134 mellom Drammen og Kongsberg fredag.

- Jeg har fått gleden av å åpne en ny del av hjemvegen min fra Oslo til Vestlandet, og det på selveste utfartsfredagen ved starten av fellesferien. Ny E134 Damåsen-Saggrenda i Øvre Eiker og Kongsberg kommune samt en sterkt oppgradert E134 mellom Mjøndalen og Hokksund, tas begge i bruk i dag, sa en stolt og glad samferdselsminister, ifølge vegvesen.no.

Utbyggingsdirektør i Statens vegvesen Kjell Inge Davik ønsket velkommen til en koronapreget veiåpning i Kongsberg. Den fant sted i rundkjøringen ved Møbius-skulpturen i Sellikdalen rett sør for Teknologiparken.

Åpningsstedet markerer også at ny E134 gjennom sølvbyen nå er lagt utenom bykjernen et par kilometer sør for sentrum. Etter Daviks innledning og Hareides tale var det vegdirektør Ingrid Dahl Hovlands tur til å prise de nye veiprosjektene og takke alle involverte for god innsats og samarbeid.

Ny E134 Damåsen-Saggrenda gir 13,5 kilometer ny vei gjennom Kongsberg, hvorav om lag 2/3 er fire felts motorvei. Prosjektet omfatter også fire tunneler og 14 brukonstruksjoner. Anleggsarbeidet har tatt om lag fem år eller vel 1830 dager, og prislappen på prosjektet er snaue fem milliarder kroner.

Tidligere på dagen hadde Statens vegvesen sammen med entreprenøren Marthinsen og Duvholt og konsulenten Rambøll en egen markering av at E134 Mjøndalen-Langebru ble ferdig nesten et halvt år før tiden.

Samlet sett er E134 mellom Drammen og Kongsberg de siste tiårene blitt utbygd og oppgradert med midtrekkverk og veibelysning omtrent på hele strekningen.