Harald Nikolaisen

Harald V. Nikolaisen innstilt som ny styreleder i Nye Veier

På generalforsamlingen i Nye Veier fredag 15. juni ble Harald V. Nikolaisen innstilt som ny styreleder og Mari Skjærstad valgt som nytt styremedlem i Nye Veier AS.

- Harald Nikolaisen har bidratt bredt i styrets arbeid etter stiftelsen av Nye Veier i 2015 og ble i fjor utnevnt til nestleder i styret. Han har lang erfaring fra prosjektstyring og byggherreroller, og god kjennskap til samferdselssektoren. Nye Veier vil få en styreleder med god strategisk forståelse for selskapets virksomhet. Jeg vil samtidig takke Rolf G. Roverud for den store innsatsen og gode arbeidet han har gjort som styreleder i Nye Veier i en krevende oppstartsfase, sier samferdselsminister Solvik-Olsen i en pressemelding.

Harald Nikolaisen (1967) er utdannet sivilingeniør ved NTH og har en Master of Management-grad fra BI. Nikolaisen er administrerende direktør i Statsbygg. Han har vært utbyggingsdirektør i det tidligere Jernbaneverket og hadde der ulike lederstillinger, blant annet som utbyggingssjef for Stor-Oslo. Nikolaisen har i tillegg hatt ledende stillinger innen prosjektstyring i Norsk Hydro ASA, Dovre International AS og NSB, og arbeidet med utbyggingsprosjekter i Statoil. Nikolaisen er styremedlem i Baneservice AS, deltar i flere bransjefora og er med i en rekke faglige forsknings- og utviklingsprosjekter om prosjektgjennomføring.

Mari Skjærstad (1969) er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo og er administrerende direktør i BoligPartner AS. Hun har tidligere arbeidet som advokat i Wikborg Rein og i eget firma, Johnsrud og Skjærstad AS. Skjærstad har siden begynnelsen av 2000-tallet hatt flere nasjonale og regionale styreverv, blant annet i Mesta AS, Flytoget AS, Gjensidige ASA, Norfund AS, Forsvarsbygg, BoligPartner AS og Hedmark Trafikk FKF.

- Mari Skjærstad har en interessant kombinasjon av bred forretningsorientert juridisk kompetanse og lang erfaring fra bransjerelevante styreverv. Hun vil tilføre styret viktige perspektiver i en kontraktbasert virksomhet som Nye Veier, sier samferdselsministeren.

Styremedlemmene Dag Morten Dalen, Eli Giske og Eva Nygren ble gjenvalgt for en ny periode på to år.