Illustrasjonsfoto

Har utviklet omfattende analyseverktøy av byggenæringens virksomheter

BDOs avdeling for eiendom, bygg og anlegg har gjennom det siste året lagt ned store ressurser i å utarbeide en helt ny bransjeanalyse for byggenæringens virksomheter. Nå er de i ferd med å presentere analyseverktøyet rundt om i hele landet.

BDO har rundt 12.000 virksomheter i sin bygg- og anleggsbase – og godt over 2.000 av disse selskapene er kategorisert og analysert for å få en bedre innsikt i forskjeller innen vekst, lønnsomhet, soliditet og konkurranse.

– Dette vil kunne gi nyttig informasjon for en rekker aktører både i og utenfor næringen, sier partner Thomas Lidsheim, partner Henning Dalsegg og manager Olav Kvaalen i BDO.

– Vi har nå kommet så langt at vi er i gang med å presentere analysen for markedet - og har blant annet gjennomført seminarer i Stavanger og Bergen hvor vi har gått gjennom funnene og vist frem mulighetene analyseverktøyet gir, legger Lidsheim til. 

Han gikk over fra Econ Consulting Group til BDO for rundt ett år siden – og har sammen med en rekke kolleger rundt i landet brukt dette året til å utforme analyseverktøyet og ikke minst hente inn relevante data fra firmaene som basen består av.

Omfattende arbeid 

Det er et stort stykke arbeid som er langt ned for å utarbeide basen - hvor 30-40 personer har vært en del av prosessen med å hente inn og katalogisere funnene.

– Vi bestemte oss for å legge ned relativt store ressurser i dette arbeidet, fordi vi mener det er mye å hente gjennom en analyse rundt denne delen av næringen. Eiendomsbransjen er gjennomanalysert, så vi har valgt å holde denne delen av verdikjeden utenfor. Men en total oversikt blant arkitektene, rådgiverne, utførende, byggevareprodusentene – og selskaper innen drift og rivning, finnes det i dag ikke noen fullgod løsning for. Det mener vi å ha fått på plass nå, forteller Dalsegg, Lidsheim og Kvaalen.

Han peker på at det i denne delen av næringen er en rekke små og mellomstore virksomheter, spredt over hele landet. For å spisse innholdet i basen har de satt to krav for å bli med i analysen; man må ha en omsetning på over 50 millioner kroner og man skal ha sin hovedvirksomhet tilknyttet bygg og anlegg. Totalt ligger det nå inne 2.066 bedrifter i basen.

– I basen ligger det informasjon som blant annet belyser vekst, lønnsomhet og soliditet. Vi ser også på de ulike delene av verdikjeden, gjør sammenligninger - både mellom deler av verdikjeden, internt i verdikjeden - og rundt om i landet og i ulike størrelser, forteller Dalsegg.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Åpent for alle
BDO har bestemt at dette analyseverktøyet skal ligge åpnet ute for alle.

– Vi ønsker å dele informasjonen med alle som ønsker det. Analysen ligger tilgjengelig ute på våre nettsider - hvor man selv kan gjør en rekke ulike typer søk. Man kan søke helt overordnet, eller for en spesifikk del av bransjen og for en utvalgt del av landet – eller en kombinasjon av flere ulike søk. Det finnes gode sammenligningsmuligheter som bør ha stor verdi, mener Kvaalen.

Basen vil tiden fremover også hele tiden bli oppdatert.

– Vi ser for oss en hovedoppdatering rundt to ganger i året, slik at det vil bli en levende oversikt - hvor man selvsagt også kan gjøre sammenligninger tilbake i tid. Det ligger nå inne tall tilbake til 2008, slik at man kan se utviklingstrender innen en rekke ulike områder, legger Dalsegg til.

Tallene blir ikke presentert via Excel, men gjennom en relasjonsdatabase hvor man kan søke med en rekke ulike sammenligningsparametere

– Dette gir flere fordeler og et levende dokument, sier Kvaalen.

Rapport
I disse dager er BDO også i full gang med å sluttføre arbeidet med å skrive en rapport rundt arbeidet og funnene gjennom analyseverktøyet.

– Denne rapporten vil bli ferdig før årsskiftet - hvor vi skal kunne belyse de mest spennende fra basen, sier Dalsegg.

Han trekker spesielt frem to aspekter han mener det er verdt å merke seg fra funnene i basen - foruten et stadig tøffere anleggsmarked for de utførende selskapene som man tydelig kan se.

– For det første hadde vi forventet at nedturen på Vestlandet skulle medføre en nedjustering i lønnskostnader, men dette trendbildet er heller motsatt. Virksomheten innen bygg og anlegg valgte å ikke si opp folkene, men å beholde bemanningen og kompetansen med tanke på at markedet kommer tilbake. BA-virksomhetene ser også ut til å ha benyttet anledningen til å hente folk fra oljebransjen. Dermed er det fortsatt et høyt lønnsnivå i forhold til profesjonen. Vi ser også at det er veldig mange store prosjekter - i regi av staten. Størrelsene på prosjektene stiger raskere enn selskapenes vekst. Det er for så vidt fornuftig å samordne store utbyggingsprosjekter, men vi ser at de store utbyggingene utgjør en stadig større del av selskapenes og bransjens totale omsetning – og det er lite samsvar mellom tilbud og etterspørsel. Mange selskaper i bransjen er små og spredt over hele landet – men de store pengene sentraliseres i stadig større grad til byregionene. Og stadig mer av den totale omsetningen går til de store aktørene – og til utlandet, utdyper Lidsheim.

Seminarer
BDO er nå midt inne i en seminarrunde der de skal presentere analyseverktøyet. De har allerede kjørt presentasjonsmøter i Stavanger og Bergen, og de forsetter nå turneen i Egersund, Oslo, Sarpsborg, Lillestrøm, Hamar, Trondheim og Larvik. 

– Her kan vi på en god måte få vist frem analyseverktøyet (som du finner her), hvordan det brukes og hvilken informasjon man kan hente ut. Vi mener dette er et unikt verktøy, og vi har stor tro på at det vil bli mye brukt av både næringen selv, men også av banker, finansinstitusjoner, media og andre interesserte, påpeker Kvaalen.