Her fra Trollerudmoen og sørvestover mot Saggrenda skal 22 boliger støyskjermes. Foto: Statens vegvesen

Har utlyst siste støykontrakt på E134 Trollerudmoen-Saggrenda

Den siste kontrakten på lokale støyskjermingstiltak på strekningen Trollerudmoen-Saggrenda er nå kunngjort.

Frist for å inngi tilbud på jobben er 1. februar 2017.

Jobben er siste del av de omfattende støyskjermingstiltakene på boliger langs E134 Damåsen-Saggrenda-prosjektet gjennom Øvre Eiker og Kongsberg.

Totalt omfatter denne jobben om lag 125 boliger. På delstrekningen Trollerudmoen-Saggrenda omfatter det støyskjermingstiltak på 22 boliger.

Tiltakene gjelder både skjerming av uteplass og fasader. Tilbudskonferanse på den siste støyskjermingskontrakten avholdes 5. januar 2017 på Skrubbmoen på Skollenborg.