Foto: Statens vegvesen

Har støpt ferdig tunnelen i Romsdalen

Tirsdag 10. juli, ble betongtunnelen i Romsdalen støpt ferdig.

Tunnelen skal sikre trafikantene på Europaveg 136 mot snøskred fra Fantebrauta.

Europaveg 136 er en svært viktig transportåre for Møre og Romsdal, og det får merkbare økonomiske konsekvenser når vegen blir stengt. Hver dag kjører det ca. 2 300 biler via Romsdalen, og over 20 prosent er tungtransport.

Betongtunnelen er 240 meter lang og en del av rassikringsprosjektet i Romsdalen. Statens vegvesen bygger også en seks meter høy natursteinsmur som skal sikre vegen mot lufttrykk fra snøskred. Langs muren blir det også ledelys som gjør det lettere å navigere ved dårlig sikt.

- Vi åpner tunnelen for trafikk i september, og hele prosjektet blir ferdig i oktober i god tid før vinteren, forteller prosjektleder Halgeir Brudesethtil vegvesen.no.

Nå gjenstår det arbeid inne i tunnelen og utenfor. Framover skal vi blant annet montere lys i tunnelen, rekkverk, støpe bankett, legge asfalt, fjerne omkjøringsveger og fylle masser utenpå tunnelen så den glir fint inn i landskapet.

Det er Mesta som er hovedentreprenør for arbeidet. Kontrakten er på ca. 135 millioner kroner eks. mva.