Grettefoss bru på fylkesvei 40 ved Svene stengt en måned. Foto: Kjell Wold/Statens vegvesen

Har startet reparasjonsarbeider på Grettefoss bru i Numedal

Grettefoss bru på fylkesvei 40 ved Svene i Numedal stenges nå i fire uker på grunn av nødvendige utbedringer

Dette er fortsettelsen av arbeidene med brudekket som ble startet i 2017. Nå skal resten av jobben gjøres.

I mellomtiden blir det omkjøring via fylkesvei 98 på vestsiden av Lågen. Svene ligger i Flesberg kommune om lag to mil nord for Kongsberg.

Fylkesvei 40 går fra Larvik i sør til Geilo i nord – gjennom Lågendalen og Numedal og over Dagalifjell til Geilo.

Denne typen arbeider på brudekket må foregå i den kalde årstiden. Det er Consolvo som har utbedringsjobben, melder vegvesen.no.

Svein Fossen er Statens vegvesen sin byggeleder i dette bruprosjektet. Gang- og sykkelbanen på brua holdes åpen mens reparasjonsarbeidene på brudekket pågår fram til første halvdelen av februar.