Ill. Nye Veier

Har startet arbeidet med reguleringsplanen for nye E18 Dørdal - Tvedestrand

Nye Veier og kommunene har nå varslet oppstart av arbeidet med reguleringsplan for den 54 kilometer lange strekningen E18 Dørdal – Tvedestrand.

- Vi trenger ny E18 for å binde sammen regionen og utvikle bo- og arbeidsmarkedet, ikke minst for å sikre gode rammebetingelser for næringslivet. Ny E18 kommer til å redusere reisetiden og øke trafikksikkerheten på veiene våre. Dette er blant de største prosjektene vi i kommunene skal ta stilling til på mange år, sier Per Kristian Lunden, styreleder for det interkommunale plansamarbeidet og ordfører i Risør, i en pressemelding.

Den nye veien som nå skal detaljplanlegges strekker seg gjennom de seks kommunene Bamble, Kragerø, Gjerstad, Risør, Vegårshei og Tvedestrand.

- Når vi nå går i gang med reguleringsplanen for nye E18 Dørdal-Tvedestrand og legger ut planprogrammet på høring, er vi i full gang med den konkrete planlegging av den nye veien. Det er nå i reguleringsfasen vi tar endelig stilling til plassering av veien, hvor kryssene kommer og ulike løsninger bli optimalisert og detaljert videre fra kommunedelplanen. Vi vet at kommunene ønsker bred og god medvirkning og Nye Veier skal legge trykk på å få til medvirkning fra alle berørte parter. I tillegg til folkemøter og medvirkningsportalen, inviterer vi til informasjonsmøter og dialogmøter med grunneiere, naboer, organisasjoner, næringsliv og andre interessenter i hver enkelt kommune. Jeg var utbyggingssjef for nye E18 Rugtvedt-Dørdal som åpnet i desember 2019 og ser fram til at vi nå skal planlegge for videre utbygging sørover, sier Jørn Rinde, prosjektsjef i Nye Veier for E18 Dørdal-Tvedestrand.

Arbeidet med reguleringsplan er organisert i et interkommunalt plansamarbeid. Det berører Bamble, Kragerø, Gjerstad, Vegårshei, Risør og Tvedestrand kommuner. Planleggingen gjennomføres av Nye Veier med COWI AS som rådgiver, i samarbeid med kommunene og øvrige berørte myndigheter.