Fra Bygg Reis Deg-messen fredag. Foto: Christian Aarhus

Har solgt 60 prosent av utstillerarealet til Bygg Reis Deg 2021

Bygg Reis Deg AS har passert 60 prosent dekning til messen i 2021.

Gunnar Glavin Nybø

- Det er svært gledelig å se at det er stor pågang til tross for situasjonen rundt oss. Vi skal være glade for at det er over et år til neste Bygg Reis Deg og at vi sammen med både gamle og nye utstillere er på god vei til å nå nye høyder, sier Gunnar Glavin Nybø, administrerende direktør i Bygg Reis Deg.

- Det at interessen for messen opprettholdes og at vi tar imot løpende bestillinger bidrar til høy motivasjon og stort engasjement i en ellers rolig hverdag. Vi jobber for tiden med å plassere nye utstillerne i henhold til ønsker og deres produktkategori. Vi vil nemlig ha et større fokus på å markedsføre de ulike kategoriene i hver hall for neste messeperiode, legger han til.

Nybø peker på at selv om det er lenge til neste Bygg Reis Deg følger de nøye med på situasjonen rundt Covid-19 og gjør det de kan for å etterkomme de retningslinjene som blir gitt.

- Det viktigste for oss i tiden fremover er å vise at vi bryr oss og at vi har forståelse for den situasjonen mange av kundene våre og resten av samfunnet nå befinner seg i. Vi kommer til å fortsette arbeidet med å følge opp både eksisterende og potensielle kunder for å ivareta alle sine interesser på best mulig måte, sier Nybø.