F.v. regiondirektør John Landdin i Peab, prosjektleder Åge Brudseth, vegdirektør Ingrid Dahl Hovland, byggeleder Jens Ivar Fjellhaug, prosjektleder i Peab Torfinn Dahl, statssekretær John-Ragnar Aarset og leder i transportselskapet Nortransport Per Jørgen Melnes markerte gjenåpningen av E6 nord for Gardermoen. Foto: Per Kollstad/Statens vegvesen

Har skiftet betongdekke på E6 raskere og rimeligere enn planlagt

Statens vegvesen og entreprenøren Peab Anlegg får skryt for arbeidet med å bytte ut det nedslitte betongdekket på E6 nord for Gardermoen. Prosjektet ble nemlig ferdigstilt seks uker før tida, og 30 prosent rimeligere enn planlagt.

Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Tidlig mandag morgen åpnet Statens vegvesen europavegen for trafikk i begge retninger etter en anleggsperiode på til sammen 11 måneder fordelt over to sommerhalvår. 6,6 kilometer med betongdekke er erstattet med nylagt asfalt. E6 trafikken slipper dermed å høre den jernbanelignende dunkingen fra fugene mellom betongdekkeelementene som har ligget der siden 1989.

Gjenåpningen av E6- strekningen ble markert med boller og kaffe på en av overgangsbruene over E6 nord for Gardermoen. Til stede var både statssekretær John-Ragnar Aarset i Samferdselsdepartementet, vegdirektør Ingrid Dahl Hovland, avdelingsleder John Landin i Peab og daglig leder Per Jørgen Melnes i Nortransport. Ansatte i prosjektet fra Peab og Staten vegvesen var også på plass. Nortransport er en av storbrukerne av E6 strekningen som nå får en bedre arbeidshverdag med bedre vei, skriver Vegvesenet i meldingen.

33.000 tonn betong

I løpet av perioden har entreprenøren knust og kjørt bort 33.000 tonn betong. På det meste har 40 årsverk og 30 anleggsmaskiner vært i sving i E6 prosjektet.

Entreprenøren Peab har sammen med Vegvesenet hatt svært god framdrift gjennom anleggsperioden. Åpningen mandag skulle etter planen skjedd 30 oktober, melder Vegvesenet.

– Peab har organisert jobben på en svært effektiv måte. Med 22.000 biler i døgnet på andre siden av sikringsblokkene, har entreprenøren rigget prosjektet slik at mannskap og maskiner har fått gjort jobben svært effektivt. Det har også vært et svært godt samarbeid mellom entreprenør og Vegvesenet i prosjektet, sier byggeleder Jens Ivar Fjellhaug i Statens vegvesen.

Skryt fra vegdirektøren

For vegdirektør Ingrid Dahl Hovland er det musikk i ørene når sluttkostnaden ser ut til å ende 60 millioner kroner lavere enn prognosen på 202 millioner kroner i totale prosjektkostnader.

- Dette er et godt eksempel på et effektivt og økonomisk godt drevet veiprosjekt. E6 er en av våre viktigste veier, sier Hovland.

Ingen skader

Prosjektleder Torfinn Dahl og Peab kan også vise til null alvorlige HMS-hendelser.

- Det er svært viktig for oss, kommenterer Dahl.

– Dobbelt kinderegg

Dahl og Peab startet arbeidet med å bytte ut de første 3,1 kilometerne i mai 2019 fra Jessheim Nord til Hauerseter. Runde to med nye 3,5 kilometer fra Hauerseter til Mogreina startet i mai år, og skulle altså egentlig stått ferdig 30. oktober.

– Jobben blir gjort raskere enn planlagt, rimeligere enn beregnet, og vi kan markere det med ferske boller og godt selskap. Det er et dobbelt kinderegg, sier statssekretær John-Ragnar Aarset i Samferdselsdepartementet