Har satt sitt merke på budsjettet – nå må de få SV med på laget

Knappe to måneder etter valget kunne finansminister Trygve Slagsvold Vedum presentere regjeringen Støres oppdaterte forslag til statsbudsjett for 2022. Selv om de har hatt relativt kort tid på å jobbe med forslaget er det gjort noen justeringer som gjør at man se det er blitt et skifte i regjeringskontorene. Men er det nok?