Det er produsert 160.000 elementer og 20.000 komplette ringer som hver veier 52 tonn. Foto: Bane NOR

Har produsert 160.000 betongelementer på Follobanen

En milepæl er nådd i Follobanens rekordlange tunnel-prosjekt. De gigantiske tunnelboremaskinene er snart gjennom fjellet, og produksjonen av betongdelene som tetter tunnelveggene er nå avsluttet. 

Anne Kathrine Kalager gratulerte Fernando Vara med milepælen. Foto: Bane NOR

Resultatet er nesten en halv million kubikkmeter betong, 160.000 elementer og 20.000 komplette ringer som hver veier 52 tonn.

– Det er en imponerende produksjon som entreprenøren AGJV her har lagt bak seg, sier prosjektleder TBM i Follobanen, Anne Kathrine Kalager i en pressemelding.

– Både oppføringen av fabrikken og selve produksjonen har vært et stort løft i høyt tempo, sier hun.

Tre fabrikklinjer har vært i produksjon samtidig på Bane NORs anleggsområde på Åsland sør for Oslo, der også selve tunneldriften har sin base. Mer enn 300 personer var involvert i produksjonen av betongringene da den var på sitt høyeste, med kontinuerlig skiftarbeid dag og natt.

Når produksjonen nå er ferdig, er sluttresultatet rundt 20.000 komplette ringer, som hver er 1,8 meter brede, og dermed fyller 2x18 km med tunneler i Follobanens to parallelle løp. Ringene består av sju segmenter pluss et bunnelement, de er 9,55 meter høye og 40 centimeter tykke. For å produsere ringene, er det brukt mer enn 470.000 kbikkmeter betong og 19.000 tonn stål.

En siste sjekk på om kvaliteten på de elementene som er produsert, men ikke kjørt ned for montasje ennå, gjenstår for å verifisere om de er innenfor gjeldende akseptkriterier eller ikke.

Segmentproduksjonen startet i mai 2016. Det ble lagt ned en stor innsats i forbindelse med forberedelse av produksjon og oppføring av fabrikken, som har et areal på 22.700 kvadratmeter. Produksjonen har vært nært knyttet opp mot TBM-fremdriften og har fulgt tidsplanen.

– Noen ganger skjønner du hva virkelig produksjon er. Jeg er så takknemlig for innsatsen og engasjementet fra fabrikkmedarbeiderne som har stått bak de 20.000 ringene. Det er et stort antall ringer, og vi har tilpasset vår produksjon til tunnelboremaskinenes ytelse og tilgjengelig lagringsplass. Det har noen ganger vært utfordrende, men nå kan vi være veldig stolte av det arbeidet vi har gjort. Kvaliteten på ringene er god, og takket være bra rutiner og vekt på sikkerhet har vi ikke hatt noen alvorlige hendelser på fabrikken, sier prosjektdirektør i AGJV, Fernando Vara.

Karusellen og utstyret i fabrikken vil nå demonteres og fabrikkbygningen vil bli brukt til andre formål. Deler av arealet er allerede i bruk for lagring av jernbanetekniske utstyr og tele-utstyr, noe som viser at en ny fase er i gang for Follobanen.