Christian Nyborg (t.v) og Sigve Mauritzen mener spanske entreprenører har kompetansen som trengs for å bygge norske veier og jernbane, men de påpeker viktigheten av at selskapene tilpasser seg den norske måten å jobbe på.

Har klokkertro på spanske entreprenører

– Spanske entreprenører er blant de dyktigste i verden på ingeniørtjenester og infrastrukturbygging, men skal de lykkes i Norge må de forstå og tilpasse seg det norske markedet og den norske måten å jobbe på.

Det sier Christian Nyborg, administrerende direktør og grunnlegger av Frisk Bris Consulting. Rådgiverselskapet, som er lokalisert i Madrid, har spesialisert seg på å bistå selskaper som ønsker å drive business mellom Spania og Norge. I tett samarbeid med Sigve Mauritzen, administrerende direktør og grunnlegger av Norse Consulting, tilbyr Frisk Bris nå eksperthjelp til spanske entreprenørselskaper som vil inn i Norge. På kundelisten står blant annet Follobane-aktuelle Acciona Engineering.

– Vi får stadig henvendelser fra spanske entreprenører som ønsker seg inn i det norske markedet. Infrastrukturboomen i Norge passer som hånd i hanske for spanske firmaer som er spesialister på utbygging av vei og jernbane og som fortsatt har lite å gjøre i hjemmemarkedet, sier Nyborg.

– Synd med OSSA

Christian Nyborg og Sigve Mauritzen har naturlig nok fått med seg nedturene det spanske entreprenørselskapet OSSA har opplevd i det norske markedet det siste halve året.

Christian Solli Nyborg

– Er utdannet siviløkonom fra BI Sandvika og med en MBA fra SDA Bocconi, Milano.

– Han har lang erfaring fra telecom-sektoren, først i Ericsson (Spania, Thailand og Portugal) og deretter som en av to grunnleggere av den spanske mobiloperatøren MÁSmovil i Madrid, som ble lansert i 2008 og som i 2014 ble notert på den spanske MAB-børsen.

MÁSmovil har over 400 ansatte, selskapet omsetter for 170 millioner euro i året og er verdsatt til cirka 170 millioner euro.

– I 2013 lanserte Nyborg Frisk Bris Recruitment & Coaching, basert i Madrid, som jobber med å rekruttere spanske ingeniører til det norske markedet.

– I 2014 etablerte han Frisk Bris Consulting som skal bistå Norske og Spanske selskaper som ønsker å drive business mellom Spania og Norge.

– Jeg synes det er synd når det blir så mye negativ omtale rundt en spansk entreprenør, men utifra den informasjonen vi sitter inne med så er nok OSSA et eksempel på en entreprenør som kanskje ikke fullt ut har forstått "the Norwegian way" og kanskje ikke har jobbet nok med å tilpasse seg den norske måten å drive prosjekter, sier Nyborg.

– Hvis man kommer inn i Norge uten å vite hva som forventes, uten å forstå den fine balansen mellom formell og uformell kommunikasjon, så kan det fort gå galt. Spanske entreprenører har kompetansen som trengs, men det hjelper lite hvis forventningene er satt feil, tilføyer Mauritzen.

To kulturer med store forskjeller

Mauritzen viser frem en modell som de bruker for å illustrere forskjellene mellom den norske og den spanske måten å jobbe på.

– Spanjolene er utålmodige og mer opptatt av at ting skjer enn å planlegge. Det gjør at man underveis i prosjektene ofte må ta noen lange steg tilbake for å korrigere driften. Nordmenn bruker mye tid på planlegging og reflektering før man bygger, og det gjør at korrigeringene underveis også blir mindre. Hvis spanske entreprenører ikke kjenner til og tilpasser seg den norske måten å jobbe på, vil de to arbeidsmetodikk-kulturene kollidere og da får man prosjekter som ikke fungerer, understreker Mauritzen.

Uskrevne regler

Sigve Mauritzen

– Er utdannet sivilingeniør ved NTH (NTNU) i Trondhei

– Han har jobbet for selskaper som Schlumberger, FMC Kongsberg, HCL Technologies, Siebel, Oracle og Commerce One

– Han har jobbet i opp mot 70 land med oppdrag innen olje & gass, IT, maritim, video-baserte sikkerhetsløsninger, management consulting, arbeidsprosesser og kvalitetssikring.

– Mauritzen har blant annet hjulpet indiske ingeniørfirmaer inn i norsk olje- og gassindustri.

– Han er grunnlegger og administrerende direktør i Norse Consulting, hvor hans erfaring innen metodologi, arbeidsprosesser, strukturert tilnærming, forretningsutvikling og flerkulturelle forståelse utgjør kjernen

Christian Nyborg, som har bodd i Madrid i mer enn 12 år og startet flere selskaper der, peker også på at den litt uformelle lederstilen i Norge er fremmed for spanjoler og han mener den spanske prosjektorganisasjonen er mer hierarkisk enn den norske, ikke minst når det kommer til hvem som skal ta beslutningene.

– Spanjolene er heller ikke vant til kontrakter som er så detaljerte og «hellige» som de er i Norge. I tillegg finnes det en rekke både skrevne og uskrevne regler som de norske entreprenørene tar for gitt, men som de spanske selskapene ikke nødvendigvis har satt seg inn i. Det er selvsagt en utfordring, konstaterer Nyborg.

Anbefaler norsk nøkkelpersonell

Sigve Mauritzen sier de bruker mye tid på å lære entreprenør-kundene om forskjellene mellom den spanske og den norske måten å jobbe på. Frisk Bris Consulting kartlegger også firmaene for å se hvor de har sine styrker og svakheter og utifra dette kommer de med konkrete råd til hvilke grep entreprenørselskapene bør gjøre for best å tilpasse seg den norske måten å jobbe på.

– Vi fokuserer på arbeidsmetodologi og prosesser, en forutsigbar måte å jobbe på med kvalitetssikring underveis og en strukturert og effektiv kommunikasjonsform. Dette supplerer vi med coaching og hands-on assistanse både i Spania og i Norge, forteller Mauritzen.

– Vi klarer ikke, og det er heller ikke hensikten, å endre hele den spanske entreprenørkulturen, men vi er veldig klare på at det må være vilje til endring hvis de skal lykkes i Norge, sier han.

Mauritzen understreker at en velfungerende språklig kommunikasjon i prosjektene også er en forutsetning. Frisk Bris Consulting anbefaler derfor de spanske entreprenørene å ha nøkkelpersonell som snakker norsk og som kjenner godt til det norske systemet.

Tosidig ansvar

Nyborg og Mauritzen mener det er viktig at de norske byggherrene setter krav til at de spanske entreprenørene setter seg inn i hvordan det norske markedet fungerer, men de fremhever samtidig at byggherrene også har et ansvar i forhold til å hjelpe de spanske entreprenørene til å forstå hva som kreves.

– De norske byggherrene må også sette krav til seg selv og spørre om de gir de spanske firmaene muligheten til å forstå markedet på samme måte som de norske entreprenørene gjør. Jeg tror ikke de norske byggherrene er klar over hvor store kulturforskjellene er. De har derfor forventninger til at utenlandske selskaper automatisk gjør ting på samme måte som de norske selskapene, sier Mauritzen.

– Dette er i mange tilfeller en noe urealistisk forventning, siden norske entreprenører naturlig nok har sin lokalt opparbeidede og implisitte forståelse av hva som trenges til enhver tid, samt et lokalt nettverk hvor de kan få løst oppgaver. Spanske firma mangler ofte denne lokale detaljkunnskapen, fortsetter han.

Vil tjene på hjelpe

– Dere mener altså at byggherrene i større grad må ta ansvar for at spanske entreprenører forstår det norske markedet, den norske arbeidsmåten og den norske tilnærmingen til problemløsing?

– Ja, jeg tror de norske byggherrene gjør seg selv en bjørnetjeneste hvis de ikke tar innover seg at det må kreves noe begge veier når man skal ha inn utenlandske selskaper, svarer Mauritzen.

– Ved å gjøre denne lille investeringen til å begynne med, så vil norske byggherrer og det norske samfunn utvilsomt tjene store penger på å benytte spanske entreprenørselskap, avslutter han.