Illustrasjonsfoto: Forsvarsbygg
Illustrasjonsfoto: Forsvarsbygg

Har etablert nytt bransjeråd innen byggenæringen

Prosjekt Norge har nå etablert Bransjeråd BAE (Bygg, anlegg og eiendom).

– Formålet er å øke kunnskapsnivået om prosjekter og prosjektgjennomføring. Gjennom dette skal vi styrke prosjektfaget og bidra til bærekraft i byggenæringen. Nye teknologier og materialer skaper nye muligheter. Hvordan kan vi samhandle, legge til rette for å få fram ny kunnskap, utnytte kompetanse og nye muligheter, påpeker koordinator Ole Jonny Klakegg, ved NTNU via en pressemelding.

Sammen med resten av deltakerne i bransjerådet peker han på at klimaendringer, tap av naturmangfold og andre sterke globale trender viser tydelig at endring må til.

– Det går ikke over, veien går fremover. Vi vil gjerne bidra positivt, og tiden er inne for å sette fart på samhandlingen mellom aktørene i byggebransjen. Vi ønsker derfor erfaringsutveksling, samarbeid og ideer, heter det i en melding fra bransjerådet.

Strengere krav
De viser til at stilles stadig nye og strengere krav til løsninger og arbeidsprosesser.

– Et eksempel er gjenbruk av materialer, elementer og hele bygg. EU-taksonomien stiller krav til bærekraft for nye tiltak. De mange globale krisene viser at bransjens forutsetninger blir annerledes enn vi har vært vant med, mener Klakegg.

De peker videre på at byggenæringen har fått kritikk for å bidra til problemene mer enn å løse dem.

– Som landets største fastlandsnæring med om lag 350.000 personer sysselsatt og nest største næring totalt i norsk økonomi med en omsetning på om lag 1.100 milliarder kroner er det et rimelig krav at den forplikter seg til å være del av løsningen. Dette kravet må stilles til hver eneste BAE-bedrift gjennom regelverket og offentlige innkjøps- og anbudskriterier. Like viktig er det at bedrifter har egne mål for utviklingen og følger dem opp med handling. Fordi det er ikke finansmiljøene, forskningsmiljøene eller regulerende myndigheter som kan gjennomføre tiltakene, selv om alle disse gruppene har viktige bidrag å komme med. Det er næringens egne aktører, små og store bedrifter, som gjør en forskjell, hver for seg og sammen, skriver bransjerådet.

Løfte frem gode tiltak
– Vi må løfte fram gode tiltak og forslag som eksempler å lære av, samt bidra til å fjerne barrierene som hindrer realisering av ønskede tiltak. Dette handler mye om bedre samhandling innen planlegging, tilrettelegging, prosjektering, logistikk og produksjon, skriver de videre og peker på at det allerede har skjedd mange endringer ved automatisering og modernisering av produksjonsprosessene i bransjen.

– Mye skjer lokalt og ikke alt er synliggjort, og det har bidratt til at utviklingen ofte har gått langsomt og ukoordinert. Innsatsen må derfor rettes mot der vi ser at det er størst potensial: samhandlingen mellom aktørene. Her er det utfordringer både innen strukturområdet (organisering, markedet, kontrahering, kontrakter, digitale koordineringsverktøy) og bedriftskultur (lederskap, omstillingsevne, kompetanse på nye samarbeidsformer). Bare gjennom effektiv samhandling kan aktørene finne gode, bærekraftige løsninger, og samtidig bidra til at prosjekter lykkes, leverer nytte for brukerne, verdi til investorene og støtter en ønskelig samfunnsutvikling. Det handler om kompetanse og kultur, skriver partene, og viser til at det er i dette området Bransjeråd BAE i Prosjekt Norge vil jobbe.

– Vi er ute etter innspill og gode eksempler til inspirasjon, hvilke grep må gjøres fremover. Vi ønsker å identifisere de store grepene, de viktige kunnskapshullene og hvordan vi må jobbe for å få det til. Vi har stort kunnskapsnettverk og ønsker å få til samarbeid for utvikling av bransjen, skriver partene.

Bransjerådets sammensetning:
· Anita Topdal, Forsvarsbygg
· Harald Lundqvist, Avinor
· Markus Drake Borge, Statnett
· Randi Birgitte Svånå, Asplan Viak
· Sigmund Aslesen, Veidekke
· Siri Hustad, Statens vegvesen
· Ole Jonny Klakegg, NTNU, koordinator