Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Har du en kandidat til Årets Bygg og Årets Anlegg 2019

Under Byggedagene 2020, som arrangeres 25. og 26. mars, skal prisene Årets Bygg og Årets Anlegg deles ut. Juryen ønsker nå innspill til kandidater til prisene.

Juryen, som skal nominere prosjekter og kåre en vinner i Årets Bygg og Årets Anlegg 2019, starter i disse dager opp med juryarbeidet, og de ønsker innspill til aktuelle prosjekt-kandidater.

Det ferdigstilles hvert eneste år mange flotte prosjekter rundt om i hele landet. Juryen ønsker å gå bredt ut for å finne de beste kandidatene til nominasjonene i de to klassene, og man håper nå byggenæringens aktører kommer med gode forslag på kandidater. Forutsetningen er at prosjektet er ferdigstilt og overlevert i løpet av 2019. Juryen har mulighet til å nominere tre til fem prosjekter i hver klasse.

Juryen har flere kriterier å ivareta i sine vurderinger av prosjektene, men Årets Bygg og Årets Anlegg er priser hvor juryen ønsker å fremheve helheten, det vil si hvordan prosjektet er planlagt og gjennomført og at det tjener sin hensikt.

Prosjektene som vinner frem bør være gjennomført som planlagt innenfor budsjett og tidsplan. Prosjektet må ha gode HMS-tall, god kvalitet og kunne fremvise at miljø er hensyntatt. Dessuten skal kandidatene være forbildeprosjekter med eksempler på god byggeskikk og arkitektur.

Send en kortfattet tekst merket med prosjektets navn og Årets Bygg eller Årets Anlegg 2019 innen 17. januar 2019 til Arve Brekkhus ab@bygg.no (mobil: 901 34 888).

Juryen består av:
Kjersti Folvik
Per-Arne Horne
Heidi Berg
Harald Martin Gjøvaag
Kari Sandberg
Arve Brekkhus
Lene Eikefjord

Vinnerne av Årets Bygg og Årets Anlegg 2019 blir kåret på ByggeGallaen under Byggedagene 25. mars 2019.