Hæhre Entreprenør, Isachsen Gruppen og TT Anlegg har så langt unngått å havne i rettsak med Statens vegvesen.

Har aldri vært i rettsak med Statens vegvesen

TT Anlegg, Isachsen Gruppen og Hæhre Entreprenør har aldri vært i en rettsak med Statens vegvesen.

Hæhre, Isachsen og TT, som i sommer gikk ut med nyhetenom at de går sammen og danner et helnorsk entreprenørselskap som skal kjempe om de største samferdselskontraktene, har til felles at de aldri har vært i en rettsak med Statens vegvesen.

Litt stolt

Albert Hæhre mener det er en løsningsorientert kultur i selskapet.

– Det snakkes mye om det høye konfliktnivå i bransjen. Derfor er vi litt stolte over at vi aldri har vært i en rettsak med Statens vegvesen. Det gjenstår å se om vi greier og unngå dette også i fremtiden, men vi har i hvert fall en kultur og en klar strategi på at vi skal være løsningsorienterte og gjøre det vi kan for å løse eventuelle uenigheter underveis i prosjektene, sier Albert Hæhre til Byggeindustrien.

Må ikke være urimelig

Daglig leder Tom Eikså i TT Anlegg, synes det er vanskelig å svare på hvorfor de har unngått rettsaker med Statens vegvesen, men han tror entreprenørselskapet har evnen til og både gi og ta i prosjektene, og ikke minst prøver de å unngå å stille urimelige krav overfor Statens vegvesen.

Eikså sier veldig mange konflikter springer ut av det entreprenørene foretar seg i anbudsprosessen.

– Tøff konkurransen gjør at det blir gitt priser som er lavere enn det det er mulig å gjøre jobben for. Mange vil da prøve seg på kreative løsninger og det blir fort til at entreprenør stiller urimelige krav som til slutt ender i rettsalen, sier han.

Vil ha nye kontraktsmekanismer

Eikså mener det er kontraktsformer med ensidig fokus på laveste pris som må ta mye av skylden for konfliktene. Han håper derfor Statens vegvesen i større grad vil vektlegge andre tildelingskriterier enn pris og han støtter etatens planer om å ta i bruk evalueringer av entreprenørene når kontraktspart skal velges.

– Jeg tror det blir færre konflikter hvis man vektlegger mer enn kun pris, blant annet tror jeg det er fornuftig av Statens vegvesen og bruke evalueringer fra tidligere prosjekter. Slik det er i dag kan en entreprenør nesten gjøre hva han vil uten at det får konsekvenser ved neste anbudskonkurranse, og det blir feil, sier Eikså.

Sterk vilje til å løse uenigheter

Rune Isachsen i Isachsen Gruppen sier til Byggeindustrien at de legger stor vekt på å ha et godt forhold til oppdragsgiver og han mener det er en sterk vilje i selskapet til å prøve å løse uenighetene før de går for langt.

– Hvis vi som entreprenør svarer godt på oppgaven, priser det vi faktisk skal gjøre og ikke minst gjør jobben på en skikkelig måte, så blir det også færre konflikter, mener Isachsen.

Han understreker at Isachsen selvsagt også har hatt noen tøffe diskusjoner med Statens vegvesen, men så langt har de unngått rettsalen.

– Jeg tror det er viktig å gi seg noen ganger når man er uenige om noe. Slik er det også i livet generelt, konstaterer han.

– Trenger ikke å være kranglete

Bettina Sandvin, leder for byggherreseksjonen i Statens vegvesen, sier til Byggeindustrien at en entreprenør ikke trenger å være kranglete selv om de havner i retten med Statens vegvesen.

– Dette handler både om menneskene som styrer kontraktene og hvordan kontraktene er beskrevet. Forståelsen av en kontrakt kan ved noen tilfeller være ulik, sier hun.

Sandvin er enig i at det kan oppstå en del utfordringer i prosjekter hvor entreprenør har tynt marginen for mye

– Entreprenøren kan bli ganske kreative når de skal prøve å hente dette inn igjen, sier Sandvin.

Har ingen svarteliste

Er det noen entreprenører dere mener er mer kreative og kranglete enn andre?

Det er ulikt fokus i ulike bedrifter, men det er ikke slik at vi har en svarteliste i Statens vegvesen, svarer Sandvin.

Evaluering nærmer seg

Hvordan går det med evalueringsordningen dere planlegger å iverksette?

– Vi regner med at vi i løpet av høsten vil komme ut med det vi skal evaluere entreprenørene på. Da kommer vi til å starte evaluering av firmaene med en gang slik at de allerede nå kan bygge opp gode eller dårlige attester. Vi må etter hvert også finne et godt system for hvordan vi skal bruke evalueringene.