Håp om fortgang for E18-utbygging

Like før helgen vedtok Stortinget å bygge ut E18 ut av Oslo, den såkalte Vestkorridoren. Dette er et prosjekt man har jobbet med i flere tiår allerede, men håpet er nå at dette Stortingsvedtaket endelig kan sørge for en oppstart av dette omfattende arbeidet.

E18 Vestkorridoren er både et elsket og hatet prosjekt. Mange mener det er et helt nødvendig prosjekt å bygge ut for å løse de store trafikale utfordringene som finnes i dette området, også med tanke på kollektivtrafikken. Men det finnes også flere parter som er helt imot en slik omfattende utbygging, som de mener kun vil legge til rette for økt biltrafikk inn og ut av hovedstaden - ikke minst er flere partier i Oslo kommune imot dette arbeidet.

Denne utbyggingen har vært både planlagt fra veimyndighetene og diskutert av både politikere og en rekke interesseorganisasjoner i veldig mange år. Det er mange tiår siden de første utbyggingsplanene ble lansert, og Statens vegvesen har brukt store ressurser på dette arbeidet gjennom mange år. Prosjektorganisasjoner er både bygget opp og ned i løpet av disse årene, og mange ulike planer og detaljer er blitt diskutert, og senere slått i bakken. Nå kan det synes som om man er kommet et godt stykke nærmere. Stortinget vedtok, med et flertall bestående av Høyre, KrF, Venstre og Arbeiderpartiet , at prosjektet nå skal bygges ut. Prosjektet mellom Lysaker og Ramstadsletta, som er på 4,3 kilometer, h ar en total kostnadsramme på 17,4 milliarder kroner (2019-kroner).

Det er dermed en meget omfattende utbygging vi her er vitne til. Men så er dette også landets mest trafikkerte vei, en strekning veldig mange har et forhold til både i hverdagen og med tanke å helge- og ferieutfart. Det er mye kø i området, spesielt i rushtrafikken, og dette rammer både bilister, men også kollektivtrafikken. I denne utbyggingen er det viktig å huske på at man ikke kun bygger ut kapasiteten for privatbilene. Dette er også en enorm kollektivutbygging, som skal legge til rette for kollektive løsninger i langt større grad enn i dag. Nettopp derfor er dette prosjektet også så viktig. Å bygge ut flere felt med vei for kunne å ivareta privatbilismen er selvsagt ikke en farbar løsning alene. Det vil ikke bedre på trafikkutviklingen, heller motsatt. Her må man finne gode kombinasjonsløsninger, og det synes som at man nå har kommet frem til i vedtaket som er gjennomført i Stortinget.

Man er likevel ikke helt i mål. Utbyggingen krever også at lokale myndigheter blir med, og her må blant annet Viken fylkeskommune stille med garantier for bompengelånet . Akershus fylkeskommune sa i sin tid ja til dette, men ble senere trukket tilbake fra nye Viken fylkeskommune. Håpet er selvsagt at Viken igjen vil si ja til denne utbyggingen.

Etter vedtaket i Stortinget vil samferdselsminister Knut Arild Hareide kalle inn til et nytt forhandlingsmøte mellom Oslo og Viken om Oslopakke 3. Dette skjer allerede 25. juni.

Planen er at man skal kunne starte arbeidet relativt raskt, men det vil selvsagt gå mange år med utbygging før man er i mål med første etappe. Derfor er det også viktig å komme videre i dette omfattende og viktige prosjektet. Utbyggingen har vært diskutert i mange tiår, og det er nå på høy tid at man kommer inn i en utbyggingsfase av disse planene. Statens vegvesen gikk allerede mandag ut i markedet med kontraktene for de første forberedende arbeidene.