Håp om delvis åpning av E6 etter ras

Statens vegvesen håper å åpne ett kjørefelt på E6 natt til lørdag, etter rasulykken i Rosten mellom Sel og Dovre i Gudbrandsdalen.

En mann i 50-årene omkom da en bil ble tatt av et steinras fredag formiddag.

Europaveien ble stengt på stedet etter ulykken, men Statens vegvesen opplyser at de har et håp om å åpne ett kjørefelt i løpet av natt til lørdag.

To geologer fra Vegvesenet har undersøkt området, og konkludert med at det er trygt å arbeide nede på veien. Før veien blir åpnet for trafikk skal det bygges en midlertidig rasvoll forbi rasstedet, for å sikre mot nedfall i forbindelse med rasrensk over helga.

– Vi bygger rasvollen også som et ekstra sikkerhetstiltak, sier avdelingsdirektør Arild J. Evensen i Statens vegvesen, veiavdeling Oppland

Arbeidet med renske rasområdet starter mandag. Dermed kan det ta ett par dager før begge kjørefelt blir åpnet.

Ny vurdering
Ifølge Gudbrandsdølen Dagningen så en annen bilfører at bilen ble tatt av steinraset. Det var denne bilføreren som varslet politiet.

Politiet fikk melding om raset klokken 8.50 og bekreftet en knapp time senere at en mann omkom.

– Mannen var død da hjelpemannskapene fikk tatt seg inn til bilen, sier operasjonsleder Haagen Løvseth til NTB.

Mannen var i 50-årene og bosatt i distriktet.

Omkjøringer
Rasområdet ligger rundt 150 meter sør for avkjørselen til Høvringen. Raset er rundt 30 meter bredt og består av store steinblokker.

Det er ingen lokal omkjøring på stedet, men for gjennomfartstrafikken er det etablert flere alternativer, opplyser Statens vegvesen.

For dem som skal til eller fra Trondheim, anbefaler veivesenet å kjøre riksvei 3 i Østerdalen.

Det er også skiltet omkjøring på Frya i Ringebu kommune og på Hjerkinn i Dovre kommune. Omkjøringen foregår via fylkesvei 27 Venabygdsfjellet til Folldal, og fylkesvei 29 fra Folldal til Hjerkinn. Omvendt for sørgående trafikk.

For kjøretøy under 3,5 tonn anbefaler veivesenet å kjøre om Slådalsvegen.