Haneborgåsen Panorama

Anleggsleder Leif Eidsgaard (til venstre) og prosjektleder Trond Mjølkarli er godt fornøyde med første byggetrinn på Haneborgåsen Panorama.

Oppe i skogen på Lørenskog har tre nye boligblokker sprunget frem. I naturlige omgivelser og med god utsikt over Lørenskog har beboerne i de 59 leilighetene fått noen flotte hjem på Haneborgåsen.

Fakta

Sted: Lørenskog

Prosjekttype: Nybygg bolig

Bruttoareal: 4.500 kvadratmeter

Byggherre: Haneborgåsen Utvikling

Totalentreprenør: Asker Entreprenør

Kontraktsum eks. mva.: 150 millioner kroner

ARK: Vindveggen Arkitekter

LARK: Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter

Rådgivere: RIB: Ing. Jan Erik Gauksrud l RIBR: Firesafe l RIAKU: Brekke & Strand l RIG: Løvlien Georåd l RIV Rør: Varmt og Kaldt l RIV Vent: Lars Myhre l RIV Sprinkler: Av Sprinkler

Underentreprenører og leverandører:Maler: A.R. Malerteam l Betongsaging/kjerneboring: Altiprosjekt Maskin & Betong l Fjernvarme: Akershus Energi Varme l Solskjerming: Celsius l Råbygg: Con-Form Oslo l Lås/beslag: Dormakaba Norge l Grunnarbeid: Rønaas Entreprenør l Elektro-installasjoner: Elektro-Term l Provstrøm: Gardermoen Elektro l Branntetting: Bygg og brannsikkerhet l Gulvstøp: Gauksås Gulvstøp l Porter: Hörmann Norge l Flisarbeider: Murmester Stryken og Gudbrandsen l Stikking/oppmåling: Nerd-rums Opmåling l Blikkenslager: Nittedal Blikkenslagerverksted l Byggrenhold: Optimalt Renhold l Ventilasjon: Randem & Hübert l Himlinger: Rovik Montasje l Rørlegger: Rørteft l Fast innredning: Sigdal Kjøkkensenter l Ferdigbetong: Skedsmo Betong l Rekkverk: Sørlandet Montasje l Taktekking: Tecta Tak l Heis: TKS Heis l Vinduer/ Aluminiumdører: Tore Ligaard l Branndører: Bygg og Brannsikkerhet l Parkett/Leilighetsdører: Parkett og Interiør l Glassrekkverk: Haneborggruppen l Badekabiner: Brødrene Dahl l Forblending tegl: NK Bygg l Tømrer: Bryn Tømrer Bygg

Da totalentreprenør Asker Entreprenør begynte arbeidet på tomten i juni i 2017, var det skog uten veitilkomst der hvor Haneborgåsen Panorama står i dag.

– Vi saget trær, rensket fjell, og sprengte. Jeg tror de kjørte bort fire eller fem tømmerbiler herifra, forteller prosjektleder Trond Mjølkarli.

– Det var en krevende oppstart, summerer anleggssjef Leif Eidsgaard.

Entreprenøren måtte anlegge en omtrent 500 meter lang anleggsvei med kapasitet til å bære tungtrafikk med 50 tonns marktrykk gjennom alle årets tolv måneder.

– Vinterdrift av veien var en stor, men artig utfordring, forteller anleggssjef Leif Eidsgaard i Asker Entreprenør.

Den erfarne anleggssjefen forteller at dette er første gang han har vært borti et prosjekt hvor så mye arbeid måtte legges ned i anleggsveien. En av grunnene til at det i akkurat dette prosjektet har blitt stilt så strenge krav til anleggsveien, er at det er høy grad av prefab i prosjektet, og det er store og tunge elementer som har blitt kjørt opp til byggeplassen.

Utfordrende bygging

De tre seks etasjer høye boligblokkene står på sprengsteinsfylling, med et plasstøpt sålefundament og betongelementer fra Con-Form fra kjelleren og oppover. Det er brukt plattendekker i etasjeskillene.

Asker Entreprenør har stått for byggeadministrasjonen, og ikke hatt egne håndverkere på prosjektet, som på det meste har hatt rundt 80 mann i sving.

Mellom oppstarten sommeren 2017 og overlevering rundt påske i år, har prosjektet ikke hatt en eneste fraværsskade. En arbeider fikk på et tidspunkt en kuttskade i hånden, men kunne komme tilbake til arbeid med tilrettelagte arbeidsoppgaver, forteller Eidsgaard og Mjølkarli.

Stolte av resultatet

Fasadene i Haneborgåsen Panorama er kledd i lys teglstein, Cembrit-plater og dobbelfalset liggende panel i mørke farger.

Det er krav til vannfordrøying med sedum på taket, og entreprenøren har også etablert et fordrøyingsanlegg på omtrent 500 kubikkmeter i kassetter under bakken. Over bakken er det anlagt et utendørs fellesområde med lekeplass for de yngste.

– Det er tiltalende bygg. Jeg må si at vi er stolte over helheten, forteller Eids-gaard.

– Det er mange spennende vinkler og bæringer, integrerte solskjermingsløsninger, og vi har fått til å lage høy og luksuriøs standard på leilighetene etter en omfattende tilvalgsprosess, supplerer prosjektleder Trond Mjølkarli.

De minste leilighetene i prosjektet er på litt over 55 kvadratmeter, og de aller største penthouse-leilighetene er 150 kvadratmeter store. Penthouse-leilighetene har også plassbygde bad, mens de andre leilighetene kommer med prefabrikerte baderomskabiner fra Italia.

Byggene er forsynt med fjernvarme, og det er vannbåren varme i alle gulv bortsett fra på soverommene.

De tre blokkene, på til sammen 4.500 kvadratmeter, utgjør første av tre byggetrinn i Haneborgåsen. Asker Entreprenør er allerede i gang med andre byggetrinn like ved.

Fornøyd byggherre

Thomas Berntsen hos byggherre Haneborgåsen Utvikling sier til Byggeindustrien at han nå gleder seg til å se byggetrinn nummer to vokse frem på Haneborgåsen Panorama, hvor Aktiv Eiendomsmegling i Lillestrøm bistår i salget av prosjektet.

– Arbeidet er allerede i gang der, så det blir spennende å se fortsettelsen. Vi har solgt halvparten av leilighetene i byggetrinn to alt. Første byggetrinn ble veldig bra. Byggene ser flotte ut og vi har fått respons på at folk synes det har blitt veldig bra også, sier han.

Berntsen skryter av Asker Entreprenør, som han mener har gjort en god jobb i et utfordrende prosjekt.

– Dette er kompliserte bygg, men det har latt seg gjennomføre på en kjempebra måte. Tomten er krevende, men entreprenøren har løst byggeprosessen godt, og så er det jo også en fantastisk beliggenhet. Vi er veldig fornøyde med utførelsen og med de kvalitetene som er lagt i prosjektet, som teglsteinfasaden og de store balkongene og terrassene, sier han.

De fleste innflytterne i Haneborgåsen Panorama er mennesker som allerede er godt etablerte på boligmarkedet, og Berntsen bekrefter at beboerne i all hovedsak befinner seg i en aldersklasse på 40 år og oppover.

– Prisen og kvaliteten i dette prosjektet er nok på det nivået at det gjerne blir godt etablerte folk. Men så er det også veldig gode og presentable bygg. Hvis vi ikke kan vise frem dette for omverdenen, vet jeg ikke hva vi skulle finne på, sier han.