Det var mange oppmøtte til markeringen onsdag ettermiddag. Foto: Privat

Håndverkerne i Færder med stormarkering mot kommunen

I forrige uke ble en bekymringsmelding fra håndverkervirksomhetene i Færder sendt til hele Færders kommunestyre der håndverkerne uttrykte stor bekymring for sine arbeidsplasser. Onsdag fulgte de opp med en stormarkering foran kommunehuset.

Bekymringen gjelder saksbehandling og saksbehandlingstider i kommunen, og håndverkene som utfører jobber i området mener markedet er i ferd med å strupes – og at oppdragene uteblir.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Frank Ivar Andersen og Per Jæger var til stede i Færder onsdag. Foto: Privat

I følge Tønsberg Blad som over flere dager fulgt saken tett, ble oppropet sendt på vegne av et stort antall næringsdrivende, med tilholdssted i Færder og omegn. I bekymringsmeldingen heter det at næringen etter kommunesammenslåingen har opplevd at saksbehandlingen skaper store problemer for deres daglige drift, oppdragsreserve og gjennomføring av igangsatte byggesaker.

– Færder struper arbeidsmengden vår. Vi har for lite å gjøre. Prosjekt stanser opp, søknader blir avvist. Vi har mye mindre å gjøre enn før. Nå er det stort sett bare serviceoppdrag, og ingen nybygg, sier Anders Heimdal og Richard Floer i Tjøme og Hvasser Elektriske AS til avisen.

Det var stort oppmøte fra håndverkerne onsdag. Til stede var også Per Jæger i Boligprodusentenes Forening og Frank Ivar Andersen i Byggmesterforbundet.

- Byggebransjen har bedt oss bli med, da vi har fått tilbakemelding fra dem om at de er bekymret for situasjonen rundt saksbehandling og saksbehandlingstider i Færder kommune, sier Per Jæger til Tønsberg Blad.

Han hadde tidligere på dagen møtt ordfører Roar Jonstang (H) og varaordfører Bjørn Kåre Sevik (Frp)- og Jæger karakteriserte dette som et godt møte, som også vil bli fulgt opp senere og at det er en god dialog i saken.

– Nå skal vi finne løsninger, og vi har sagt hva vi mener er viktig. I juni skal vi blant annet se på hvordan vi kan bli enige med kommunen om en felles forståelse for lover og regler og praksis i bransjen, sier han til avisen.

– Vi går på oppgaven med å bli bedre, og er enige om at det trengs mer kunnskap på begge sider for å unngå forsinkelser fordi noe kan være ufullstendig, sier ordfører Roar Jonstang.