Håndverkere med millionkrav mot arbeidsgiver

Til sammen 11 håndverkere utleid fra Nordisk Håndverk i Ullensaker mener arbeidsgiveren skyller dem rundt én million kroner.

Det skriver Romerikes Blad i en artikkel på sine nettsider.

Millionsøksmålet har, ifølge artikkelen, støtte fra Landsorganisasjonen i Norge (LO).

– Dette handler om likebehandling som følger av arbeidsmiljøloven. Ifølge loven skal de som leies ut ha samme vilkår som de fast ansatte i selskapet de leies til. Det har ikke disse 11 fått, sier LO–advokat Katrine Rygh Monsen.

Arbeidstakerne skal, ifølge Monsen, ikke ha fått for lav lønn, skal ha blitt trukket i timelønnen for kost og losji.

– Enkelte har heller ikke fått den overtidsbetalingen eller de helgetilleggene de skulle hatt. Feriepengesatsen har i noen tilfeller også vært for lav, sier advokaten til rb.no.

Kravenes størrelse varierer fra noen titusener opp til 190.000 kroner. LOs beregninger viser at timelønnen har vært i størrelsesorden 50–60 kroner for lav.

Nordisk Håndverk er et danskeid selskap, og selv om selskapets advokat Christian Kofoed-Steen vedgår overfor rb.no at enkelte av arbeidstakerne har hatt for lav feriepengesats, mener han også at de 11 arbeiderne har gått til søksmål med utgangspunkt i en feilaktig vurdering.

– Nordisk Håndverk AS mener at likebehandlingsreglene skal forstås på en annen måte, og at saksøkerne i den konkrete vurderingen har benyttet galt sammenligningsgrunnlag, sier han.