Handelsbygningen

Foto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond Joelson

97 år etter at det enorme kontorbygget i betong sto ferdig, har Handelsbygningen i Henrik Ibsens gate nå vært gjennom en omfattende og høyst nødvendig oppgradering og modernisering.

Fakta

Sted: Oslo

Prosjekttype: Totalrehab. og ombygging av kontor- og næringslokaler

Bruttoareal: 13.256 kvm

Byggherre: Fram Eiendom

Totalentreprenør: AF Byggfornyelse

Kontraktssum eks mva:
168 millioner kroner

Prosjekt- og byggeledelse: Andersen & Baumann

Arkitekt: SJ arkitekter

Rådgivere: RibFy: Norconsult l Byggeteknisk prosjektering: BraCon (Dr. Tech Olav Olsen i forprosjektfase) l RIBR: Fokus Rådgivning (Norsk Brannvernforening i forprosjektfase) l RIV: ÅF Infrastruktur (DeltaTek i forprosjektfase) l RIE: Lysteknikk Elektro Entreprenør (Foyn Consult i forprosjektfase)

Underentreprenører/leverandører: Ventilasjon: Energima Prosjekt

l Rør: GK Rør Oslo l Elektro: Lysteknikk Elektro Entreprenør l Taktekking: Blikkenslagermesteren Entreprenør l Maler: Artea Malerservice l Riving: Conex l Leie av heiser, stillaser: Cramo / Brænden & Co Stillasutleie l Gulv: Sana Bygg l Branntetting: Firesafe l Mur- og maler fasade: Mur-Puss & Flisekspert l Himling: Akustikk Innredning l Systemvegger og innredning: Bosvik l Isolering og akustikk: GreenTeam Group l Alu.dører, glass- og metallarbeider: Arcers l Vinduer: Nordvestvinduet l Montasje av vinduer: Dør & Vindu Montasje l Takvinduer: Profilteam l Heis: Kone l Hulldekker: Contiga l Lås og beslag: Lås og Sikring l Tømrer- og flisarbeider: AF Gruppen l Parkett: Bo Andrén l Tepper og vinylbelegg: Kjærnsmo l Stålarbeider: Nils Løff l Kjøkken: T. Myhrvold Storkjøkken / HTH Prosjekt l Pure water: The Pure Water Company l Terrasso: AMT Terrasso l Betongarbeider: Gauksås Gulvstøp l Gulvsparkling: RE Gulv-
avretting l Lydgulv: Lydgulvsystemer l Dører hovedinnganger: Bovalls Dørbyggeri l Naturstein inngangspartier: Natursteins Montering l Innredning og metallarbeider: Autogen l Fast innredning: Scandinavian Storage Group l Garderobe: Din Box Norge l Kjølerom: Norsk Kuldesenter l Sykkelparkering: Haniss l Fasadeur: Simplex Finckelsen

Handelsbygningen ble tegnet av arkitekt Niels Winge Gimnes og sto ferdig i 1918, også den gang som en kombinasjon av kontor- og forretningsarealer. Den var ett av Norges første jern-
betongbygg, samtidig med Havnelageret og bygget etter de samme prinsipper. Det ble bygget for å vare; bestående av betongvegger, -dekker og -søyler. Selv taket er en ren betong-
konstruksjon.

Den staselige gården, med fasader langs Henrik Ibsens gate, Parkveien og Cort Adelers gate har både Nobelinstituttet, Den amerikanske ambassade og Slottet som naboer. Det er schwung over tidligere tiders virksomheter også; to hoteller – Kvinneklubbens Hotel og Hotel Kosmopolit – har holdt til her. I mange tiår fikk tusenvis av håpefulle også sine første brutale erfaringer med å tråkke noen på tærne i Handels-
bygningen. I en dobbelhøy andreetasje holdt nemlig Premierløytnant Svaes Danseskole til, der det ble undervist i selskapsdans.

Atelieretasje
Fra bygget sto ferdig og frem til nyere tid disponerte Statens Kunstakademi seks mesteratelierer i sjette etasje, der det er store takvinduer. Her underviste en myndig professor Christian Krogh i malerkunst i mange tiår. I de samme lokalene, men nå betydelig rehabilitert, ligger selve indrefileten i utleie-arealene i den moderne utgaven av Handels-bygningen.

Spredt eierstruktur
– Fram Eiendom kjøpte bygget i 2012 fra mange ulike aksjonærer, både selskaper og privatpersoner, som hver for seg eide sine egne arealer. Det var en krevende og lang prosess å få i havn, før man kunne sette i gang totalrehabiliteringen, forklarer Dag Andersen fra Andersen & Baumann som har hatt prosjekt- og byggeledelsen på vegne av eiendomsutvikler Fram Eiendom.

Arkitekter for ombyggingen og rehabiliteringen av Handels-bygningen har vært SJ arkitekter. Handelsbygningen står på gul liste og en innledende befaring etterfulgt av en god dialog med Byantikvaren lå til grunn for å kunne beholde og tilbakeføre viktige elementer i det opprinnelige 1918-uttrykket.

Vertikale sjakter
– Bygget hadde i hovedsak en midtkorridorløsning med kontorer på hver side. Vår oppgave var å lage moderne kontorer. Derfor måtte vi få fjernet alle skilleveggene som delte opp det innvendige volumet. Det viktigste grepet var å lage en løsning med mange vertikalføringer for de tekniske anleggene. Det betød at vi kunne opprettholde gode himlingshøyder uten å krysse alle de tverr-gående betongbjelkene. Parvis og på hver side av annenhver søyle, er det nå en vertikalsjakt for hver akse, forklarer Gunnar Solheim i SJ Arkitekter.

Totalentreprenør er AF Byggfornyelse, som har en kontrakt på 168 millioner kroner eks. mva. for de vel 13.000 kvm som handels-bygningen omfatter. Prosjektleder Lars Petter Fritzsønn er tydelig når han beskriver byggets beskaffenhet før de satte i gang de fysiske arbeidene i juli 2013.

– Bygget var nedslitt. Det var en utdatert planløsning, hadde eldgamle tekniske anlegg og uoversiktlige gjennomføringer, påpeker han.

De innvendige skilleveggene var i tegl og delte opp arealene i små, uhensiktsmessige rom på 10-15 kvm. Grunnlaget for sikker jobbhåndtering i rivearbeidet, med effektive rigg- og logistikk-løsninger, ble lagt i et detaljert prosjekteringsarbeid.

Enormt rivearbeid
– Vi jobbet mye med å undersøke det gamle bygget. Det var uoversiktlig, så vi måtte vite hvordan vi skulle angripe det for å gjøre det moderne og tidsriktig. Sammen med byggherre, arkitekt og Andersen & Baumann hadde vi en dialog rundt ulike måter å løse utfordringene på. Men vi rensket ut alt, bortsett fra det som ikke var yttervegg eller ren bærekonstruksjon. Det var også oppforede tregulv i mange lag. I enkelte etasjer var det også flere lag med stubbloftleire. Det innvendige rivearbeidet ble løst med rivingsrobot og Bobcat´er og dumpet i utvendige nedkastsjakter i bakgården, forteller Fritzsønn.

Totalt ble det kjørt ut 2.811 tonn med rivemasser. Sorterings-graden var på 93,50 prosent. Av dette var det nesten 2.000 tonn tegl og tilsvarende masser, og 360 tonn trevirke fra oppforet gulv med mer.

At bygget tidligere hadde mange eiere, og at det var gjort ulike tiltak med oppgraderinger i årenes løp, kommer også til uttrykk i vindusutskiftingene. Bortsett fra de ca. 20 originale vinduene som var igjen, og som ikke ble byttet ut, er de resterende skiftet ut med nye isokitt-vinduer som ivaretar det gamle uttrykket.

Isolert og nytt tak
Ut i prosessen så man behovet for å foreta en etterisolering av hele bygget, også ytterveggene. Handelsbygningen var et energisluk, taket opp mot loftet var ikke isolert – som igjen var uisolert. Derfor er hele det innvendige loftstaket nå sprøyteisolert. Men også et nytt yttertak er lagt.

– Der er det gjort tiltak i samsvar med Byantikvarens anbefaling om å nærme oss det opprinnelige uttrykket. Det er et komplisert og stort tak, med mange vinkler og sprang. Nå er det lagt sort glasert takstein over hele takflaten, en jobb som tok hele seks måneder. Det er ikke mange bygninger i Oslo av denne størrelsen med et så påkostet tak, sier Fritzsønn. På en mindre del av taket, med 360 graders panorama over Oslo, er det også en restaurert takterrasse.

I gårdsrommet er det også laget et lite tilbygg, og på taket over er det anlagt en terrasse med direkte utgang fra kantina. Det er forøvrig deler av kantineområdet som en gang var Svaes Danseskole.

En av de eldre trappeløpene med det opprinnelige smijerns-rekkverket med håndløpere i tre er beholdt. Terrazzoen fra 1918 er reetablert, og et flott kalksteinsgulv i en av oppgangene dukket opp nærmest fra intet under et nyere belegg. En påkrevet rampe for universell utforming ble komplettert med tilsvarende Jämtlandskalkstein som i resten av oppgangen. Alle rom og arealer, unntaket er teknisk rom i kjeller, har LED-belysning.

Husets eksisterende heissjakter var små og trange, og de opprinnelige planene gikk på å sette inn nye.

– Etter en del vurderinger endte det med at vi utvidet heissjaktene ved å ta bort deler av den gamle betongkjernen og sette på et nytt stålskjelett. Nå er det nye og moderne heiser med glassjakter og glasskupeer, forteller Fritzsønn.

– Bygget er nå maksimert i forhold til elektro og ventilasjon, blant annet med 11 aggregater og 11 vertikale hovedsjakter gjennom bygget. Det er lagt opp for å kunne dele opp arealene i forskjellige kontorløsninger. Datagulvet bidrar også til at leietakernes ulike behov lett skal kunne løses, poengterer Fritzsønn.

– Det er på det nåværende tidspunkt ikke inngått noen nye leieavtaler. Byggherres strategi var å vente til alt var ferdig. Vi ser nå at responsen er desto bedre, i tillegg ligger Handelsbygningen svært sentralt midt i Oslo sentrum. Jo, det er gjort store investeringer i bygget, men vi har oppnådd å få svært moderne og attraktive lokaler som vi absolutt ikke vil få problemer med å få leid ut, avslutter Andersen.