Kjetil Grønbakken. Foto: Heidenreich

Kjetil Grønbakken. Foto: Heidenreich

Han er ny markeds- og bærekraftisdirektør i Heidenreich

Kjetil Grønbakken, som har vært markeds- og kommunikasjonssjef i Heidenreich siden 2013, har nå fått ansvaret for å lede bærekraftsutviklingen i selskapet.

Grønbakken har fra første mai overtatt ansvaret for bærekraftsutviklingen i Heidenreich. Samtidig har han fortsatt det overordnede ansvaret for markedsføring og kommunikasjon.

Administrerende direktør Bjørn Moen forteller i en pressemelding at selskapet har som mål å bli ledende på bærekraft.

Han sier selskapet har vært fyrtårnsertifisert siden 2010, og at de i mange år blant annet har sett på hvordan de kan spare strøm, bruke mindre papir, redusere utslipp, øke andelen av el- biler og resirkulere på en mer effektiv måte.

- Vi er stolt over at vi ligger langt fremme når det gjelder kriteriene for sertifiseringer og bærekraft allerede. Men vi hviler ikke på laurbærene, og forsterker nå kompetansen og fokuset innen bærekraft, sier Moen i pressemelding.