Ingvald Løyning
Ingvald Løyning

Han blir ny styreleder i Mesta

Ingvald Løyning erstatter John Nyheim som styreleder i Mesta.

Løyning har tidligere vært konsernsjef i Det Stavangerske Dampskib Selskab (DSD), og er blant annet styreleder i Flytoget AS og Tide AS, skriver Mesta i en pressemelding.

 Nyheim slutter etter å ha vært styreleder i Mesta i ni år.

Det er også valgt to nye styremedlemmer. Ole Falk Hansen, som i dag er CEO i Nekkar, og Gaute Gillebo, investeringsdirektør i Aeternum Management. De to erstatter Morten K Sørby og Catharina Hellerud.
Etter generalforsamlingen består styret i Mesta nå av følgende personer:
Ingvald Løyning, styreleder

Styremedlemmer: Ole Falk Hansen, Gaute Gillebo, Anne Marit Panengstuen, Margrethe Hauge, Geir Krokå (ansattrepresentant), Jarle Røksund (ansattrepresentant) og Oddbjørn Kaland (ansattrepresentant).