Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Halvveis til målet om vern av skog

Regjeringen har satt seg som mål å verne 10 prosent av skogen i Norge, men er foreløpig knapt halvveis på veien.

– Samlet norsk skogareal er av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) oppgitt til cirka 122.000 kvadratkilometer. Det vedtatte målet om 10 prosent skogvern tilsvarer ut fra dette vern av om lag 12.200 kvadratmeter skog, skriver miljøminister Ola Elvestuen (V) i et brev til Stortinget.

Han fremholder at status per januar 2019 er at det er vernet omkring 5.800 kvadratkilometer skog.

– Følgelig gjenstår det vern av om lag 6.400 kvadratmeter skog før målet om 10 prosent skogvern er nådd, skriver Elvestuen.

Målet om å verne 10 prosent skog fra Jeløya-plattformen fra i fjor ble videreført i Granavolden-plattformen, som nylig ble klar.

Det var Senterpartiets Geir Pollestad, som er leder av næringskomiteen på Stortinget, som utfordret Elvestuen i spørsmålet om skogvern. Sp-politikeren sier tallene viser at regjeringen har planer om å verne enorme mengder skog, men han mener skogen i et klima- og næringsperspektiv bør brukes, ikke vernes.

– Sp frykter at dette vil gå ut over mulighetene til å drive skogdrift i Norge. Det er vanskelig å se hvordan man skal greie å verne så mye uten at også produktiv skog må omfattes, sier Pollestad til NTB.