Halvorsen: Full barnehagedekning, ellers går jeg av

Finansminister Kristin Halvorsen er fortsatt fast bestemt på å slutte i politikken dersom ikke barnehagekøene er borte om to år.

Nye prognoser fra Kunnskapsdepartementet viser at barnehagekøene vil vokse til 31.000 barn før året er over. Departementets statssekretær Lisbet Rugtvedt innrømmer at det skal holde hardt å oppfylle målet om full barnehagedekning i løpet av to år. Finansminister og leder i Sosialistisk Venstreparti, Kristin Halvorsen, holder likevel fast på valgkampløftet om å slutte i politikken hvis ikke barnehagekøene er borte om to år. Jeg står fortsatt ved uttalelsen fra valgkampen, sier Halvorsen til Dagsavisen. Ifølge Rugtvedt må kommunene øke ambisjonsnivået for barnehageutbyggingen kraftig de neste to årene. Samtidig jobber kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) på spreng for å finne ut hvordan han skal få kommunene til å øke tempoet i utbyggingen. Vi må finne ut hva som bremser utbyggingen. Vi tror ikke dette først og fremst handler om økonomi. Gode planer og avsetning av tomter, viser seg også å være et problem mange steder, sier Rugtvedt. Mange av kommunene med for få barnehageplasser mangler fremdeles planer for hvordan de skal oppnå full barnehagedekning.