Halv million arbeidsdager gikk tapt

En halv million arbeidsdager gikk tapt som følge av arbeidskonflikter i fjor.

Antall tapte arbeidsdager er det høyeste siden 1996.

Flesteparten av de tapte dagene forsvant innen helse- og sosialsektoren, i alt 276.000 arbeidsdager, eller 55 prosent av alle tapte arbeidsdager.

I underkant av 67.000 arbeidstakere var berørt av til sammen tolv arbeidskonflikter i 2010, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

I år med hovedoppgjør, som i 2010, er det som regel flere tapte arbeidsdager enn i år med mellomoppgjør.