Jan Halstensen

Halstensen gjenvalgt som styreleder i Norges Varemesse

Jan Halstensen er gjenvalgt som styreleder i stiftelsen Norges Varemesse. Byggmakkers Knut Strand Jacobsen går inn som nestleder i styret etter Carl Otto Løvenskiold.

Løvenskiold har sittet i styret de ti siste årene, hvorav de

fire siste som nestleder, og har dermed nådd maksgrensen på ti år i styresammenheng i stiftelsen.

Foruten Halstensen og Jacobsen består nå styret av: Berit Kjøll (Huawei), Ole Anders Engebretsen (Astrup Fearnly), Egil Olsvik (NHO, Nortura), Kai Gulbrandsen (Princess Gruppen), Per Ole Moen (Oslo Spektrum – ansattrepresentant) og Per Sårheim (Norges Varemesse - Ansattrepresentant). I valgkomiteen sitter Bror William Stende (Virke), Ole Erik Almlid (NHO), Nina Solli (NHO) og Ivar Horneland Kristiansen (Virke).