Hall FMC

Brødrene Ulveseth AS har ført opp et bygg med to industrihaller og en lagerhall for Ågotnes Næringspark AS på Coast Center Base (CCB) på Ågotnes. FMC er leietaker.

Fakta

Sted: Ågotnes, Sotra
Prosjekttype: Nybygg, industrihall
Bruttoareal: 6.200 kvm
Tiltakshaver: Ågotnes Næringspark
Totalentreprenør: Br. Ulveseth
Arkitekt, konkurransegrunnlag: Norconsult
Arkitekt, arbeidstegninger og SØK: Rolv Eide
RIB: Bjarte Fyllingen
Underentreprenører/leverandører: Betongelementer: Con-Form Bergen l Gulvbehandling i haller: Industri-
gulv l Stål: Scancon l Vegger og q-dekker: Borg Bygg l Ytterdør og vindu kontordel: Hole Glass l Tømrer: Moelven l Maler og gulvlegger: Lønningen & Nilsen Malerfirma l Vindel-trapper: Nisje Metall l Porter: Assa Abloy Entrance Systems l Rør, sanitær, varme og trykkluft: Toft Mesterrør l Elektro, brann og SD-anlegg: Torsvik Elektro l Ventilasjon: Bergen Air l Reoler: Fagerhaug & Olstad l Sprinkler: Tore Eide l Kraner: Kone Cranes

Bygget er i utgangspunktet tegnet og modellert av Norconsult AS i samarbeid med byggeier og leietaker. Fasader og planutforming av byggene var allerede bestemt før tilbudsinnhenting. I totalentreprisen med Brødrene Ulveseth ble Rolv Eide AS engasjert for å inneha rollen som SØK og for å detaljere og lage arbeids-
tegninger for bygget. Tiltakshaver er Ågotnes Næringspark AS og bygget skal brukes av subsea-
selskapet FMC. Det er på 6.200 kvadratmeter, medregnet en kontorfløy. Byggestart var i juni i fjor og det ble fullført i august i år.

Åtte kraner
Prosjektleder Oddvar Valøen i Br. Ulveseth forteller at bygget inneholder to industrihaller, en lagerhall med reolsystem, kjemi-
kalielager og en kontorfløy med kontrollrom/kontorlandskap, spiserom, møterom, stillerom og garderober. Tekniske rom og tavlerom er plassert i andre etasje i kontorfløyen.
Hallene har en brukshøyde på 14 meter og har traverskraner på 80, 70, 25 og 10 tonn og to bukkekraner og to veggsvingkraner. Reolsystemet er flyttbart og har 6.500 palleplasser. Gulvet i hallene er av hardbetong med belegg av epoksy. I en av hallene er det tre hull for trykktesting. De er åtte meter dype og 700 mm i diameter.

Grei byggeprosess
Oddvar Valøen sier at byggingen har gått bra.
– Vi har brukt underentreprenører vi har samarbeidet med lenge og byggetiden har vært slik at vi kunne ta ting i rett rekkefølge. Dermed har byggeprosessen gått greit og alle har tjent penger. Vi har hatt tid til å finne gode løsninger underveis når det har vært behov for det. Samarbeidet med Ågotnes Næringspark og FMC har vært meget bra og byggherren er veldig fornøyd, sier Valøen.

Materialer og fargevalg
Karl André Bakke i Norconsult forteller at selskapet har hatt følgende roller for byggherren i dette oppdraget: utarbeidelse av detaljert totalentreprisegrunnlag for alle fag, byggherreombud og uavhengig kontroll.
– Byggherren har gjennom mange oppføringer av bygg på basen opplevd både gode og dårlige erfaringer angående materialbruk i tilsvarende bygg. Sammen med vår erfaring har dette dannet gode forutsetninger for materialbruken i bygget, for eksempel valg av solide betongelementer på nedre del av fasaden og valg av overflatebehandlingen av gulvoverflater. Dette bygget er et typisk industribygg, så her er fargevalgene på fasadeelementene et av de spillerommene som kan benyttes for å få bygget
seende ut som et fint bygg og ikke ett «ingeniørbygg», sier Bakke.

Stål og sandwich
Tomten ligger nær sjøen på den nordlige delen av CCB. Grunnen består av fjell. Brødrene Ulveseth startet bygging på ferdig planert tomt. Det er lagt radonduk under kontordelen og dobbel plastduk under hallene. Utenfor bygget er det store arealer med belegningsstein.
Bygget har tilnærmet rektangulær form. Hallene har bærekonstruksjon av stål og tak av Q-dekker med fall på fire grader. Veggene består av betongelementer i 2.6 meters høyde og sandwichelementer isolert med 200 mm Rockwool. Elementene har ytterplater i grått og sølvfarget og vannrette og loddrette rader med vinduer.
Kontordelen består av prefabrikkerte veggelementer av frilagt betong og hulldekker. Det er belegg på gulv, faste vegger og systemhimlinger. Ytterveggene har 200 mm isolasjon, taket i snitt 300 mm.
Både haller og kontordel har aluminiumsvinduer. Q-dekkene er perforert for å dempe støy. Sorteringsgrad for byggavfall er 72 prosent. Drøyt 20 personer var med da byggeaktiviteten var på topp. Bygget er ført opp uten fraværsskader.

Tek10
Bygget er ført opp etter Tek10 og er i energiklasse B. Det har vannbåren gulvvarme i alle rom med unntak av kjemikalielager. Kjøling i kontordel skjer via ventilasjons-anlegg. En av hallene har ventilasjonsaggregat som er dimensjonert slik at hallen kan brukes som verksted i fremtiden. Bygget er fullsprinklet. Det er i tillegg egen sprinkling i lagerreoler.