Halhjem fergekai

Halhjem fergekai

Fakta

Sted: Halhjem, Os kommune

Totalkostnad: 155 millioner kroner

Bruttoareal: 20.000 kvadratmeter

Prosjekttype: Anlegg, fergekai

Byggherre: Statens vegvesen

Totalentreprenør: NCC Construction

Rådgivere: Statens vegvesen, prosjekteringsavdelingen og Multiconsult

Underentreprenører og leverandører: Sprengning, masseflytting og VA-anlegg: Valdres Anlegg – Undervannsarbeider, sprengning, masseflytting: Sjøentreprenøren – Peling: Kynningsrud Fundamentering – Stålarbeid: HMR Voss – Elektro: Magnus Thunestvedt – Gartnerarbeid: Anleggsgartnermester Magne Løvaas – Tørrmurer: Karmøy Utemiljø – Fendere og pullere: FencoNor – Asfalt: NCC Roads – Skilt og portaler: Euroskilt – Stålrør: Hebra – Armering: Norsk Stål – Betong: NorBetong – Rekkverk langs kai: PPU Metab Polen – Glassfasader: Hole Glass – Fergekaibruer: Tau Mekaniske – Hydraulisk/elektrisk løfteutstyr: Bosch Rexroth – LNG leverandør: Gasnor

På Halhjem i Os kommune i Hordaland har NCC Construction fullført bygging av en ny fergekai som skal betjenes av tre nye gassdrevne ferger.

Fergene skal trafikkere strekningen Halhjem - Sandvikvåg på E39. ÅDT på strekningen er cirka 1.700 biler og 2.200 personer. Det gjør den til en av landets mest tre trafikkerte fergestrekninger.

155 millioner kroner
Den nye fergekaien har hatt en budsjettramme på 155 millioner kroner. Tiltakhaver er Statens vegvesen. Området på land er prosjektert av Multiconsult, mens selve kaiene og undervannsarbeidene er prosjektert av prosjekteringsavdelingen i Statens vegvesen. NCC har utført anleggsarbeidet i hovedentreprise. Prosjektleder Torkjell Eskeland i NCC forteller at arbeidet startet i oktober i 2005, og ble fullført i juni i år. På det meste var 30 personer hos entreprenør og underentreprenører i arbeid med kaibyggingen.

20 mål
Den nye kaien, som ligger i forlengelsen av den gamle, har et totalt areal på 20 mål. Eskeland forteller at grunnforholdene har vært uproblematiske. - Det er fjellgrunn under kaiområdet, riktignok en dårlig bergart, men det visste vi om. Deler av sjøbunnen utenfor kaien var forurenset. Dette er dekket til med sand og grus.

Eskeland forteller at det er sprengt ut cirka 100.000 kubikkmeter faste masser. - 95 prosent av dette er utført over vannet. Mye av massene er brukt til sjøfylling for den nye kaien, resten er kjørt til en lokal tipp og siden brukt til opparbeiding av nytt jordbruksland. Cirka ti mål av kaiområdet er asfaltert, og brukes til kjørebaner. I

Det står fire bygg på kaien, en betalingsbod, et servicebygg, en nettstasjon og en pumpestasjon. Rundt kaiområdet er cirka 14 mål jordslått og beplantet. Det er også bygget et tankanlegg med to gasstanker for LNG som hver er på 500 kubikkmeter vannvolum (det betyr at hver tank rommer 1.000 kubikkmeter komprimert og nedkjølt LNG).