Halden Brygge

Foto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonTre sentrale aktører samlet på den øverste balkongen: prosjektleder i HTC AS, Dag Bråthen, daglig leder Pål Kynningsrud i Kynningsrud AS og divisjonsleder i Kynningsrud Prefab AS, Pål A. Sanne Foto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond Joelson

På en hjørnetomt med en av Haldens flotteste beliggenheter har Kynningsrud nettopp tatt i bruk sitt nye hovedsete. Fire av konsernets divisjoner har bidratt til oppføringen av kontorbygget på 5.300 kvm.

Fakta

Sted: Halden

Prosjekttype:
Nybygg og rehabilitering

BTA: 5.300 kvm

Byggherre:
Halden Brygge (Kynningsrud)

CM-entreprenør: HTC AS

Prosjektkostnad eks mva:
115 millioner kroner (m/tomt)

Arkitekt:
Stenseth Grimsrud arkitekter

Rådgivere: RIV, RIE, RIB og LARK: Rambøll Norge l RIB for HA-bygg: COWI l RIB nybygg: Kynningsrud Prefab l Geoteknikk: Løvlien Georåd l RIG: Sivilingeniør MRIF Hans Petter Jensen / Løvlien Georåd l RIBR: Egil Berge

Underentreprenører/leverandører: Riving: Dokken l Rivearbeider i HA-bygget: Diamantboring l Grunnarbeider: Eivind Engseth l Peling/fundamentering: Kynningsrud Fundamentering l Prefab: Kynningsrud Prefab l Betong-
arbeider: Grunnbygg l Oppmåling: Geo-Øst l Tømrer: Byggmester Berg l Branntetting- og isolering: Firesafe l Brannventilasjon: Bramo Glass og Klima l Mur- og pussarbeider: Lasse Holst l Alu.arbeid: Glassteam l Blikkenslager og taktekking: Torbjørn Lemtun l Sanitær og varme: F. Jørgensen l Ventilasjon: Klima Øst l Elektro: Lyn Elektro l Maler: Odd Johansson & Co l Snekker: System 1 l Lås og beslag: Låsgruppen l Trapper og Rekkverk: Jotne Ankers l Lydgulv: Ronny Marcussen Malerfirma l Port: Assa Abloy l Kjøkken: Mesterkjøkken l Solskjerm: Solskjermingsgruppen l Skilt: ElektroVakuum

Halden Brygge ligger sentralt ved torget med flott utsikt mot festningen og livet på brygga. Prosjektet består av to sammenkoblede bygg på hjørnet av Tollbugata og Storgata. Hjørnegården var en eldre enetasjes bygning der trykkeriet til Halden Arbeiderblad holdt til, mens det eksisterende bygget (HA-gården) fra 1958 langs Storgata huset avisens redaksjon og administrasjon.

Byggene ble kjøpt av Kynningsrud i 2010, og i 2012 startet rivingen av trykkeri-bygget som hadde store setningsskader. Halden har en stolt tradisjon med eldre trehusbebyggelse og antikvariske kvaliteter. Ideen om å føre opp et høyere nybygg i sentrum skapte en viss debatt.

– Utfordringen begynte på reguleringsplannivå, bekrefter arkitekt Markus Linge i Stenseth Grimsrud arkitekter.

– Å bygge noe nytt med såpass volum på en tidligere uregulert tomt skapte en del frem og tilbake. Både med bevaringsmyndighetene og kommunen før man fikk de ytre rammene på plass. Vi tok utgangspunkt i det funksjonalistiske preget HA-gården har og spilte videre på det, dog uten å ta helt av. Den har også fått en etasje til, som ble trukket en del tilbake. Det har heller ikke vært mange kritiske røster rundt dette i etterkant, sier Linge.

Trøblete grunn
De trøblete grunnforholdene i Halden er viden kjent. Også her besto grunnen av gammel havbunn (leire og silt) og med plante- og trerester i massene (flis). Mens det eksisterende bygget står på 15 meter lange trepeler, ble det nødvendig med til sammen 110 friksjonspeler for nybygget.

– Riktignok fant vi noe fjell på 75 meter, men valgte allikevel friksjonspeler. P-huset i bakgården har kompensert funda-mentering, der vi fylte opp med lettere masser. Også for å skåne nabobyggene som delvis ligger på flåter, sier prosjektleder i HTC AS, Dag Bråten.

HTC har en CM-kontrakt (Contract Management) og bistår ved å påta seg å utføre alle tekniske og administrative tjenester for byggherre Kynningsrud. Han har med andre ord detaljstyrt prosjektet og har også hatt stålkontroll på fremdriften i utførel-sesfasen for Halden Brygge.

Arkivdykk
Nybygget er på 1.760 kvm inklusive kjeller. Konstruksjonen er betongsøyler, stålbjelker og hulldekker. Dersom den eksisterende HA-gården fortsatt skulle bevares og fullstendig rehabiliteres, var det en forutsetning at den skulle kunne stå i mot jordskjelv. Problemet var å få 1958-konstruksjonen dokumentert. Første søk i kommunearkivet var resultatløst.

– Jeg tok meg en tur til, og kom over en stabel med esker. De inneholdt komplette opplysninger om konstruksjon og armering ned til minste detalj. Hvis vi ikke hadde kunne dokumentere den eksisterende konstruksjonen, måtte også dette bygget saneres. Å bygge det helt opp igjen fra grunnen ville ha påført prosjektet mange millioner kroner. Nå ble det strippet ned og oppgradert med ny innmat med moderne løsninger og -teknikk, forteller Bråten.

Sammenkoblingen mellom et moderne og et rehabilitert kontorbygg fra slutten av 50-tallet, gir naturlig nok en viss nivåforskjell i etasjene.

– Det var en liten nøtt hvordan man skulle koble sammen de eksisterende etasjene i HA-bygget og nye og høyere etasjer i nybygget. Det ble løst med en litt spesiell inndeling av trinn i hovedtrappa, og med halve trappeløp og en heis med tosidig betjening. Nå er det ni stopp til sammen, forklarer Linge.

Fleksibelt
Halden Brygge har hovedoppvarmingen via en luft/vann varme-pumpe, men også en elektrokjele for å ta spisslaster. Flere store bedrifter er på plass, nå er i underkant av ti prosent ledig. Kontorlokalene er gjennomgående og det satses på høy fleksibilitet ved innredninger. Av den grunn ble det valgt ikke å satse på dekker med vannbåren gulvvarme, som er sårbar ved eventuell flytting av lettvegger og hulltakinger. Løsningen ble heller å legge inn radiatorer langs vinduene.

Det er lagt inn en større konferansesal i fjerde etasje, der opptil 100 personer kan bespises samtidig. Salen kan kjøre arrange-menter i samdrift med hotellet på den andre siden av Tollbugata. Men egen kantine har Halden Brygge ikke.

– Men siden vi holder til i et attraktivt og sentrumsnært område, er det veldig mange spisesteder rett utenfor døra. Til og med i dette bygget er to serveringssteder på gatenivå. Vi ville bidra til et levende bymiljø, slik at de som vil kan spise ute. Men det er selv-
følgelig eget tekjøkken og spiseplass i hver etasje for alle leie-
takerne, forklarer Kynningsrud.

Fire divisjoner involvert
– Utviklingen av Halden Brygge er midt i smørøyet for oss, både forretningsmessig og geografisk. Det var jo her i byen vi startet opp. I dette prosjektet har fire av våre divisjoner bidratt innenfor sine fagfelt, sier daglig leder Pål Kynningsrud i Kynningsrud AS, som utgjør eiendomsselskapet i konsernet.

– Foruten oss som utvikler/byggherre, har Kynningsrud Funda-mentering hatt grunnarbeidet, Nordic Crane har utført all kranløft, mens Kynningsrud Prefab har hatt råbygg og fasade.

Synliggjøre egne produkter
Fasadene har påhengte fasadeelementer i lys, slipt betong. Inne i inngangspartiet finner vi dem også, her med sort tilslag i betong-blandingen. De er produsert på Kynningsruds egen betong-elementfabrikk på Kasen utenfor Uddevalla.

– Vi investerte i fjor i en egen slipemaskin for veggelementer. Dette er et produkt vi ser en del av på Vestlandet og i Sverige, men her på Østlandet er utviklere og arkitekter ennå noe tilbakeholdne. Men vi har stor tro på produktet, og det er flere produsenter i Norge som nå har investert i slipemaskiner. Dette tar vi som et bevis på at markedsinteressen nå vil øke, sier divisjonsleder i Kynningsrud Prefab, Pål A. Sanne.

– Jeg synes det har blitt et harmonisk bygg med et forholdsvis moderne preg i en by preget av en del eldre bebyggelse. Jobben har vært litt annerledes enn andre entrepriser ved at vi har fått bruke materialer som ligger hakket over andre. Her har Kynningsrud virkelig hatt lyst til å gå inn med materialer og kvaliteter – og det synes også på bygget, avslutter Linge.


Flere prosjekter