Illustrasjonsfoto

HAK skal bygge om fergekaiene på Flakk og Rørvik

Statens vegvesen skal inngå kontrakt med HAK for ombygging av fergekaiene på Flakk og Rørvik.

HAK leverte det laveste tilbudet, 118 millioner kroner. Firmaet har hjemmeadresse i Alta og vil for første gang komme for å utføre arbeid i Midt-Norge. De er en ren konstruksjonsaktør og har valgt å ha med seg  grunnentreprenør fra nærområdet i Johs J. Syltern.

- Vi regner med at entreprenøren starter arbeidet tidlig i september. Vi kommer tilbake med mer informasjon om hvordan arbeidet vil påvirke trafikantene. Tidlig i perioden vil sene avganger bli innstilt for å få utført sprengningsarbeider på Flakk under sjønivå, forteller prosjektleder Harald I. Johnsen i Statens vegvesen.

Statens vegvesen skal på vegne av Sør Trøndelag fylkeskommune bygge om og tilpasse fergekaianleggene i fergesambandet fv. 715 Flakk–Rørvik for elferger. Nye El-ferger skal settes inn på strekningen fra 1.januar 2019.

Det pågår mye på fergekaifronten i området framover. Ombygging av fergekaianleggene på fv. 710 Brekstad – Valset ligger ligger ute på anbud. Også der skal det inn elektrisk fergedrift fra 1. januar 2019.