Hagen: Økokrim bør etterforske Entra-salg

Stortingsrepresentant Carl I. Hagen (Frp) mener Økokrim bør etterforske omstendighetene rundt eiendomssalg foretatt av det statlige eiendomsselskapet Entra.

Bakgrunnen for uttalelsen er at Riksrevisjonen har bedt Økokrim undersøke eiendomssalg som selskapet har stått bak. Det vil være rart om ikke Økokrim raskt setter i gang etterforskning, blant annet fordi saken har stor offentlig interesse, sier Hagen til NTB. Han passer imidlertid på å understreke at det selvsagt er opp til Økokrim å avgjøre om saken skal etterforskes. Vil kontakte Økokrim Stortingets kontrollkomité bør rette en henvendelse til Økokrim for å få vite hvordan politiet har tenkt å behandle brevet det har fått fra Riksrevisjonen i forbindelse med eiendomssalg foretatt av Entra. Komiteen bør spørre Økokrim når de forventer at en slik etterforskning kan være avslutte sier han. Brevet fra Riksrevisjonen til Økokrim er hemmeligstemplet, men komiteens medlemmer fikk en kopi torsdag. Komiteen behandler for tiden Riksrevisjonens rapport om Entra. Hagen sier det ikke vil være unaturlig om komiteen venter med å avgi endelig innstilling til konklusjonen fra Økokrim er klar. To salg Riksrevisjonen vil ikke si hvilke forhold som er oversendt til Økokrim. Vi har sendt et brev til Økokrim med informasjon som vi mener ligger innenfor Økokrims kompetanseområde, sa ekspedisjonssjef Therese Johnsen i Riksrevisjonen til NTB onsdag. Ifølge NRK dreier det seg om salgene av Cort Adelers gate 33 og Fritzners gate 12 i Oslo, men dette vil ikke Riksrevisjonen bekrefte. I Riksrevisjonens rapport blir det stilt spørsmål om kjøperen av Cort Adelers gate oppnådde en urimelig fordel på bekostning av Entra Eiendom. Eiendommen ble solgt for 57,5 millioner kroner mens kjøperen kort tid etter solgte den videre for 62 millioner kroner. Eiendommen ble ikke lagt ut på det åpne eiendomsmarkedet og Riksrevisjonen skriver at forholdet illustrerer hvilken risiko selskapets eier og styre tar ved å akseptere at skjønnet til innleide meklere og selskapets egne ansatte er det eneste relevante grunnlaget for å vurdere om betingelsene for eiendomssalg er markedsmessig. Fritznersgate 12 ble solgt for 17,5 millioner kroner i 2004, men kjøpt tilbake kort tid etter. Entra overførte imidlertid 2,5 millioner kroner til kjøperen for å dekke utgifter han hadde hatt. Entra Eiendom har ikke gitt noen god forklaring på hvorfor selskapet først solgte og deretter kjøpte tilbake Fritzners gate 12. Det er usikkert om tilbakekjøpet var lønnsomt, heter det i Riksrevisjonens rapport til Stortinget.