Bergsprengningsleder Dan Ole Stensvik utfører lading med Hypex Bio sammen med resten av sprengningslaget. Foto: Tor Kleiven, Hæhre Entreprenør

Bergsprengningsleder Dan Ole Stensvik utfører lading med Hypex Bio sammen med resten av sprengningslaget. Foto: Tor Kleiven, Hæhre Entreprenør

Hæhre utførte testsalve med ny type sprengstoff

Hæhre Entreprenør og Hypex Bio gjennomførte nylig en fullskala anleggssalve med en bulk eksplosiv.

Testsalven ble gjort i forbindelse med forarbeider til Bane Nor sitt riggområde på Sørli i Stange, hvor Hæhre er underentreprenør for John Galten AS. Partene mener dette skal være den første fullskala anleggssalve med denne typen sprengstoff.

– Sprengstoffet som ble brukt er hydrogenperoksid-basert, og er forventet å ha tilnærmet samme egenskaper som konvensjonelle sprengstoff, heter det i en pressemelding. Ifølge produsenten Hypex Bio er det fritt for utslipp av nitrater.

– I tillegg blir NOx gasser fjernet, samt at CO2-utslippet reduseres med nærmere 90 prosent sammenlignet med dagens løsninger, heter det videre i meldingen.

Fagleder sprengning i Hæhre Entreprenør, Tore Venåsen, var med i hele prosessen og mener testen ga verdifull erfaring og læring.

Fagleder bærekraft Madelen Mørk Frydenlund i samtale med bergsprenger Andreas Meslo Altrichter og fagleder sprengning Tore Venåsen. Foto: Tor Kleiven, Hæhre Entreprenør

Fagleder bærekraft Madelen Mørk Frydenlund i samtale med bergsprenger Andreas Meslo Altrichter og fagleder sprengning Tore Venåsen. Foto: Tor Kleiven, Hæhre Entreprenør

– HPE-sprengstoffet har blitt testet på flere applikasjoner tidligere, men dette var første gang det ble brukt på et mønster over så stort areal og med så mange hull. Vi anser salven som ble utført som vellykket, og skal gjennomgå alle testresultatene nøye for å vurdere hvordan vi tar dette videre. For oss som entreprenør er det viktig å søke nye metoder og løsninger som bidrar til innovasjon i bransjen. Og i denne sammenhengen kan miljøaspektet være en åpenbar gevinst, sier Venåsen via meldingen.

Hypex Bio er på sin side svært fornøyd med samarbeidet med Hæhre Entreprenør rundt testingen.

Ifølge daglig leder i Hypex Bio Norge, Tron Nytrøen, er HPE-sprengstoffet et resultat av mange års utviklingsarbeid, og de ser nå at produktet er et reelt alternativ til tradisjonelle nitratbaserte produkter.

– Hæhre stilte med dyktig og erfarent personell under sprengningen, og salven ble ladet og detonert etter planen med sprengningsresultater som matchet konvensjonelle eksplosiver. Alle testresultater så langt tyder på at HPE-sprengstoffet har alle egenskapene som skal til for bruk i sivil anleggsvirksomhet og underjords- og overjords- gruvedrift, uttaler Nytrøen.