På grunn av Covid-19 ble kontraktinngåelsen markert digitalt på Teams. Øverst f.v.: Lars Erik Moe, konst. prosjektsjef i Nye Veier, Bjørn Børseth, direktør kontrakt og marked i Nye Veier, Gudmund Roen, daglig leder i Hæhre Entreprenør AS, Anette Aanesland, adm.dir. i Nye Veier, Lars Bjørgård, konst. utbyggingsdir. i Nye Veier, Knut Harstad, konserndirektør i Hæhre & Isachsen Entreprenører AS, Jonny Madsen, prosjektleder i Hæhre Entreprenør AS, Trond Simensrud, prosjektdirektør for E6 K-Å Hæhre Entreprenør AS og Albert Kr. Hæhre, konsernsjef i Hæhre & Isachsen Gruppen AS. Foto: Nye Veier
På grunn av Covid-19 ble kontraktinngåelsen markert digitalt på Teams. Øverst f.v.: Lars Erik Moe, konst. prosjektsjef i Nye Veier, Bjørn Børseth, direktør kontrakt og marked i Nye Veier, Gudmund Roen, daglig leder i Hæhre Entreprenør AS, Anette Aanesland, adm.dir. i Nye Veier, Lars Bjørgård, konst. utbyggingsdir. i Nye Veier, Knut Harstad, konserndirektør i Hæhre & Isachsen Entreprenører AS, Jonny Madsen, prosjektleder i Hæhre Entreprenør AS, Trond Simensrud, prosjektdirektør for E6 K-Å Hæhre Entreprenør AS og Albert Kr. Hæhre, konsernsjef i Hæhre & Isachsen Gruppen AS. Foto: Nye Veier

Hæhre signerte E6-kontrakt på over fem milliarder kroner

Fredag signerte Nye Veier AS og Hæhre Entreprenør AS kontrakt for utbyggingen av ny E6 fra Kvithammar til Åsen i Trøndelag.

Kontrakten har en verdi på cirka 5,6 milliarder kroner uten merverdiavgift, skriver Nye Veier i en pressemelding.

Med denne kontrakten har Hæhre Entreprenør fått oppdraget med å bygge ny E6 fra Kvithammar i Stjørdal kommune til Åsen i Levanger kommune. Den cirka 19 kilometer lange strekningen får fire felt og 110 km/t. Det vil bli gjennomgående midtdeler og adskilte tunnelløp, noe som vil gi en mer trafikksikker stamveg.

– Dagens vei er ulykkesbelastet og preget av høy sårbarhet. Ny vei på denne strekningen vil derfor ha stor betydning for samfunnet. Trafikksikkerheten øker og det blir bedre fremkommelighet, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier i meldingen.

Nye Veier og Hæhre har jobbet sammen om E6 Kvithammar – Åsen siden mai 2019, i den såkalte samhandlingsfasen.

– I denne fasen har vi i fellesskap jobbet for å realisere prosjektets mål. Hæhre kjenner dermed prosjektet godt, og forstår hvilke muligheter og utfordringer vi står overfor. Dette er nyttig når vi nå går inn i prosjektets utbyggingsfase, sier Aanesland.

Også Hæhre ser frem til å fortsette samarbeidet.
– Først og fremst vil jeg si at vi er stolte av å kunne bidra til å realisere et så viktig samferdselsprosjekt som vil gi positive effekter med tanke på økt trafikksikkerhet og fremkommelighet. Det store arbeidet som ligger foran oss, samsvarer godt med vår kjernekompetanse og erfaring som anleggsentreprenør. Nå ser vi frem til å ta fatt på dette spennende og utfordrende prosjektet, og vi er svært opptatt av å videreføre det gode og konstruktive samarbeidet vi har hatt med byggherren gjennom hele samhandlingsfasen, sier daglig leder Gudmund Roen i Hæhre Entreprenør i meldingen.

Hæhre har med seg Aas-Jakobsen/ViaNova-nettverket som rådgivere i prosjektet.
Hæhre er totalentreprenør på prosjektet, og de vil trenge tjenester fra ulike typer underleverandører. Det vil i den forbindelse bli arrangert en leverandørkonferanse i prosjektet på nyåret.

Anleggsstart blir i løpet av første kvartal 2022. Planen er å åpne veien for trafikk medio 2027.