Arkivfoto

Hæhre og Statens vegvesen signerte to tunnelprosjekter i Stryn

Statens vegvesen signerte onsdag kontrakt med Hæhre Entreprenør AS på byggingen av Blaksettunnelen på fv. 698 og Flotunnelen på fv. 722 i Stryn.

(Klikk for større versjon)

Tunnelprosjektet i Stryn er en totalentreprise, det betyr at entreprenøren både skal prosjektere og bygge tunnelene. Dette er en stor forskjell fra en vanlig hovedentreprise der prosjektet er ferdig prosjektert av Vegvesenet før utlysing.

– Før Hæhre kan ta første spadetak skal vi også gjennom en samhandlingsfase. Målet er å forberedende anleggsstart, og rydde opp i potensielle misforståelser og konflikter før arbeidet starter, sier Øystein Tytingvåg, prosjektleder i Statens vegvesen i en pressemelding.

Hæhre er nå i gang med prosjekteringsarbeidet, og ser for seg oppstart i mai. Entreprenørfirmaet har i dag flere store prosjekter i Nordland, men kommer til å flytte mannskap og ressurser sørover. I tillegg til tunnelprosjekta i Stryn, har entreprenørfirmaet også fått oppdraget med å oppgradere Vadheimstunnelen på fv. 55 i Sogn.

- Prosjektet i Stryn passer veldig godt inn i porteføljen vår, for vi har ledig kapasitet på tunneldrift. Totalentreprise er ikke noe nytt for oss, men det blir spennende, sier Øystein Birkeland, prosjektsjef for tunnel i Hæhre Entreprenør.

I utgangpunktet har de tenkt å starte på begge tunnelene tilnærmet samtidig, og drive fra den ene siden. Rigging og forberedende arbeid starter opp til våren, og så starter tunneldrivingen etter ferien. 

(Klikk for større versjon)